Instruktioner och regler för Iivaara

Instruktioner för att vistas och färdas i Iivaara

I Iivaara skyddsområde är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Flera plockade stensoppar ligger på marken, bredvid dem ligger en svampkniv, en hatt och en väska.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och att slå läger, som är tillåtet endast på de platser som är anvisade för ändamålet
 • att jaga, som är tillåtet för ortsbor i sin hemkommun (jaktlagens 8 §)
 • att fiska, som är tillåtet med Forststyrelsens tillstånd. Det är inte tillåtet att fiska med nät i vattendragen på området. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att hålla sällskapsdjuren okopplade
 • att ta eller skada träd, buskar, eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineraler och att skada mark- eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller vandalisera friluftsanordningar.

Förberedelser

 • Det är sparsamt med turistservice på Iivaaraområdet i Södra Kuusamo.
 • Det lönar sig att på förhand bekanta sig med serviceutbudet, t.ex. på Ruka webbsidor (ruka.fi, på finska) eller ställa frågor till Kuusamo Info (kuusamo.fi, på finska).
 • Om man inte har tillgång till bil är det bra att kontrollera busstidtabellerna t.ex. vid Matkahuolto (matkahuolto.fi).
 • Planera färden omsorgsfullt på förhand och reservera ordentligt med tid för transporterna.
 • Forststyrelsen rekommenderar att man fyller på vatten i sina dricksflaskor vid ställen med kundtjänst.
 • Myggtiden börjar vanligen vid midsommaren och varar till slutet av augusti. Mängden av myggor varierar årligen.
 • Friluftsliv om vintern är krävande då snötäcket är tjockt och kölden är sträng. Bekanta dig på förhand ordentligt med områdets karta och ta med en mobiltelefon med på färden.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer