Juortanansalo - Lapinsuo naturskyddsområde

Sommar träsk. Tallar växer i träsket.
Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområdes läge i Finland
Kajanaland, Kuhmo, Suomussalmi
Areal 51 km², inrättat år 1988, anslutet till Vänskapens park år 1990
 

Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde representerar de verkliga vildmarksområdena. Det är ett fridfullt och vildmarkslikt myr- och skogslandskap alldeles vid Finlands östra gräns. I området finns rikligt med olika typer av tallmyrar och grankärr på randområdet. Området har också stor betydelse som sommarbetesmark för skogsvildrenen.

Två skogsrenar går efter varandra på isen.

Juortanansalo - Lapinsuo -området är en verklig pärla för vandrare som vill gå sina egna stigar. En del av UKK-ledens östra gren går genom området, men annars finns där inga markerade leder.

Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde ingår i Vänskapens park (Ystävyyden puisto, på finska) som består av fem separata naturskyddsområden som i huvudsak är belägna i Kuhmo stads område. Lapinsuo finns i Suomussalmi kommun. Av områdena som ingår i Vänskapens park har Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde uppmärksammats minst, men områdets betydelse och naturvärde är inte mindre än de övrigas. Vänskapens park bildar tillsammans med Kostomuksha naturreservat den finsk-ryska Vänskapens naturskyddsområde.

Vänskapens park och Vänskapens Naturskyddsområde firar 30-årsjubileum i 2020.
Läs mer om jubileum här (på finska).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/juortanansalo-lapinsuo

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Juortanansalo-Lapinsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor. 

Meikon kartta.