Kartor över och kommunikationer till Juortanansalo - Lapinsuo

Kommunikationer

Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde är beläget vid ryska gränsen i Kuhmo och Suomussalmi kommuner.

Med bil

  • Man kommer lättast fram till området genom att köra cirka 49 km från Kuhmo mot Suomussalmi (nr 912) och därefter ta österut via Vartius till vägen som går till Kostomuksha (nr 89). Man fortsätter cirka 16 km längs denna väg till närheten av Vartius gränsstation, varifrån man svänger norrut till Liekinvaaravägen (nr 9127). Längs vägen vid det ställe där UKK-leden går över Liekinvaaravägen finns en informationstavla om området.
  • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • På området finns ingen egentlig parkeringsplats. Till leden kommer man lättast från Liekinvaaravägen (nr 9127) eller Kajana-Kostomuksha-vägen (nr 89). Vid platsen finns en skylt på finska där det även finns en karta över området samt ett sammandrag på engelska. 

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta R531 Vartius, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartor R5314 Kuumu, R5323 Saarivaara, 1:25 000. Kartor finns attköpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt i välförsedda bokhandlar.
  • Kalevalapuisto (Kalevalaparken) friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2008. Kartan kan köpas bl.a. från Suomussalmi turistbyrå och Kuhmos naturum Petola.
  • Terrängkarta nummer 4423, 1:20 000. Kartan finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket, Kuhmos naturum Petola samt välförsedda bokhandlar.
  • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1: 200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Juortanansalo-Lapinsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.