Östra Finland, Södra Savolax
Nyslott, Sulkava
Areal 45 km², naturskyddsområde (2014), Natura 2000 -område (1998)

Pihlajavesi representerar det bästa av insjönatur. De labyrintiska holmarnas kedjor och de vida fjärdarna växlar om varandra. Nationallandskapet förtrollar de friluftsmänniskor som är till sjöss och får dem att stanna flera dagar. I Pihlajavesi finns det ett tiotal utfärdshamnar till besökares förfogande. Även saimenvikaren har fattat tycke för områdets klara vatten och lugna stämning.

Pihlajavesi har grundats för att trygga den värdefulla naturen och det obebyggda strandlandskapet. Naturskyddet hindrar dock inte friluftsliv och färdsel på området - så länge de inte orsakar olägenheter för områdets natur. Helheten Pihlajavesi och Olofsborg räknas till de finska nationallandskapen. Kom även du och upplev skärgårdens frid!

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pihlajavesi

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
saimaa(at)metsa.fi

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pihlajavesis karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Pisamalahti fornborg