Friluftsleder och stiger

Märkta leder

  • Den 2,3 km långa Iso-Kankainen stigen börjar vid utfärdshamnen i Iso-kankainen. Ruttens märkning är orange som är fästa i träden och lämpar sig för nybörjare. Stigen går ibland upp på högre åsar men för det mesta går den genom ett molandskap som är lätt att färdas i. Från åsarna kan man se spår av istiden: dödisgropar och strandvallar.
    • Service: Vid stigens början finns en eldstad och en brygga, som man kan angöra vid om man kommer med båt.
  • Salpabasstigen, 0,4 km. Stigen börjar vid Kongosaari Salpabas brygga och är utmärkt med orange färg. Naturstigstavlorna berättar allmänt om Salpalinjen. Stigen går runt och visar ingående basens konstruktioner. Den sträcker sig upp på berget och visar den insprängda grottan samt löpgravarna. Det har byggts trappor för att underlätta vandringen. Det finns inte ljus i grottan så det är bra att ha en egen lampa med sig. Klipporna är hala vid regn

Inuti grottan finns stenmurar. Trappan kan ses längre bort.

  • Service: Vid stigens startpunkt finns det en besöksbrygga, infotavla och torrtoalett.