Västra Finland, Egentliga Finland
Salo
Areal 2,3 km², Natura 2000-område (1998), med i det riksomfattande fågelskyddsprogrammet 1982

Den lilla sjön Omenojärvi är boplats för många mindre allmänna fåglar. Vid Omenojärvi finns det mest att se under fåglarnas vårsträck. Det är enkelt att göra en dagsutflykt till området. Det lönar sig emellertid att besöka sjön även nattetid. I kvällsskymningen kan man höra bl.a. rördrommens läte, som påminner om när man blåser i en tomflaska, eller vattenrallens explosiva, missnöjt grisgrymtande läte.

En fågelflock flyger över ett myrområde.

Omenojärvi har blivit en gynnsam fågelsjö som en följd av vattennivåns sänkning. Sjön omges av mader och på flera ställen finns det frodiga klibbalsbestånd. Omenojärvi hör till nätverket Natura 2000 som ett särskilt fågelskyddsområde. I området finns dessutom naturtyper som är avsedda att skyddas.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster och Lojo stad.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/omenojarvi

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Omenojärvis karta i Utflyktskarta.fi.