Mellersta Finland, Jyväskylä
Areal 6,04 km², Natura 2000 -område (1998)

På bergen Vaarunvuoret kan du njuta av storslaget landskap och doften av solexponerade tallbestånd som växer på berget. Områdets varierande och specifika livsmiljöer erbjuder boplatser för ett flertal sällsynta och utrotningshotade arter. Vaarunvuoret är ett utflyktsmål för dagsutflykter, till vilket man även kan komma sjöledes från Päijänne.

Vaarunvuoret är känt speciellt för den branta klippväggen som stiger upp från Korospohjanlahti och på vars sluttningar trivs såväl sydliga växtarter som fjällväxter. Besökaren har också möjlighet att vandra längs Vanha Vaaruntie, som förut var känd som Finlands brantaste landsväg.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/vaarunvuoret

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vaarunvuoris karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Leivonmäki nationalpark