Friluftsleder och stigar

Lämpliga startpunkter

  • Vaaruvuorets parkeringsplats (vägbeskrivning)
  • Korospohja landstigningsplats

En stig täckt av stenar och rötter leder genom den böljande granskogen.

Naturstig

  • Vaaruvuoret naturstig (4km) börjar vid parkeringsplatsen och går medsols. Stigen är markerad med blå färg och den är lättframkomlig. Terrängen består omväxlande av tallmo, granskog och berg, där det finns höjdskillnader i viss mån. Längs stigen finns korta sträckor som är spångade och två tjärnar: Juonaanjärvi och Särkijärvi. Stigen lämpar sig också bra för mindre erfarna vandrare. Naturstigens skyltar informerar om naturen i Vaarunvuoret.
    • Service: På stranden av tjärnen Särkijärvi finns en eldplats, vedbod och torrtoalett.
    • Sevärdheter: Utsikt över Päijänne från platsen ovanför branten Vaarunjyrkkä.

Övriga vandringsleder

  • Mellan eldplatsen och Korospohja landstigningsplats går en förbindelseled (1 km). Leden är markerad med blå färg. Höjdskillnaden mellan stranden och eldplatsen är ungefär 100 m, vilket gör leden rätt krävande.

Vatten- och kanotleder

Det finns inga vatten- och kanotleder på Vaarunvuoret-området, men det är beläget på stranden av Päijänne dit man sjöledes kan komma till Korospohja landstigningsplats. Korospohja är en grusstrand, där det inte finns någon allmän brygga. Läs mer om möjligheterna till båtliv på Päijänne på Päijänne Virkistysalueyhdistys sidor (paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).