Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Vägledning

  • På parkeringsplatsen och på eldplatsen finns områdets guidekarta på finska, svenska och engelska.

 

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats

  • Varunvuorets eldplats är belägen på stranden av Särkijärvi. 

Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Om elduppgörning på anvisade eldplatser berättas noggrannare eldningstips Friluftslivets ABC-sidor.

Dricksvatten

  • Dricksvatten bör tas med till området.
  • Läs mer om vandrarens dricksvattentips i Friluftslivets ABC.

En eldplats gjord av sten har ramats in av träbänkar. I bakgrunden finns skog och en informationstavla.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns en torrtoalett vid eldplatsen.

Övernattning

  • Det finns inga anvisade övernattningsplatser på Vaarunvuoret-området.

Övernattning i omnejden

  • I närheten av området finns Forststyrelsens hyresstuga Kotajärvi.
  • Följande av Forststyrelsens samarbetspartner erbjuder turistservice i närheten av Leivonmäki nationalpark ca 30 km från Vaarunvuoret.

Tillgängliga tjänster

  • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.