Södra Lappland
Rovaniemi
Areal 83 km²

Områdena Kaihuanvaara och Kivalot passar bra för dagsutflykter och är lätta att nå. De skogklädda höjderna Kaihuanvaara och Kivalot är framträdande element i landskapet vid Kemi älv. Från höjderna har man en fin utsikt över älvdalen och omnejden.

På Kaihuanvaara råder det vildmarkstämning, och i de gamla skogarna uppe på höjderna får man vandra i lugn och ro. De mångsidiga vandringslederna på Kaihuanvaara erbjuder fina möjligheter till friluftsliv och ringvägen runt den skogklädda höjden lämpar sig utmärkt för cykling.

Förvaltningen av områdena Kaihuanvaara och Kivalot med vandringsleder och friluftsanordningar övergick till Forststyrelsen i början av år 2008. Områdena var tidigare Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar. Skogsforskningsinstitutet bedriver forskning på Kivalotområdet också i fortsättningen.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kaihuanvaaraochkivalot

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn 0206 39 7820 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
pilke(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kaihunvaaras och Kivalots karta i Utflyktskarta.fi.