Vad kan man göra i Kaihuanvaara och Kivalot?

Vandra längs markerade leder

Kaihuanvaara- och Kivalotområdena erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Där finns sammanlagt 22 km markerade vandringsleder och naturstigar, av vilka 20 km ligger på Kaihuanvaaraområdet och 2 km på Kivalotområdet.

Tre personer som står vid en skogsstig på sommaren. Leden är markerad med röd färg till trädstammar.

Titta på sevärdheter och utsikter

På Kaihuanvaaraområdet finns Hopeanulkki och Juhannuskallio utsikstplatser, från vilkas utsiktstorn man har en fin utsikt över omgivningen. Övriga sevärdheter på området är Naturaområdena och puulajipolku (trädslagsstigen).

Göra skidturer i terrängen

Det finns inga preparerade skidspår på områdena men man får fritt göra skidturer i terrängen.

Fiska

Jaga

  • Jaktmarkerna på områdena lämpar sig i synnerhet för jakt på skogshöns. Rovaniemibor har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun med stöd av jaktlagens 8 §. Jägare från andra kommuner kan köpa jakttillstånd för Rovaniemi stads områden och Fortstyrelsens jakttillstånd för småvilt för område 2616 för hönsfåglarnas jakttid. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).  
  • Björnjakt sker i enlighet med de kvoter som getts för renskötselområdet. Icke ortsbor kan köpa ett personligt björnjaktstillstånd till Forststyrelsens område. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi)
  • För älgjakt gäller att statens marker får utnyttjas av de lokala älgjaktlagen.

Cykla

På Kaihuanvaara och Kivalotområdena finns rikligt med skogsbilvägar, som lämpar sig bra sig terrängcykling.

Plocka bär och svamp

På Kaihuanvaara och Kivalot får man fritt plocka bär och svamp. Man kan hitta gott om blåbär, lingon och svampar på områdena. På Kaihuanvaara finns naturstigen Sienipolku (Svampstigen), på vars skyltar presenteras olika matsvampar och deras användning samt svampforskning. Läs mer svamp- och bärplockning.

Gå med snöskor

Vandringslederna på Kaihuanvaara- och Kivalotområdena lämpar sig utmärkt också för snöskogång.

Två skidåkare mitt i snöig skog.