Friluftsleder och stigar

En person i en sommarskog med stora granar och björkar. Leden har markerats med röd färg till granstammarna.

Ledernas startpunkter 

 • Lederna i Kaihuanvaara
  • Vid Kaihuanvaara ringväg finns det tre parkeringsplatser.
  • Man kan komma till Sienipolku (Svampstigen) från parkeringsplatsen i närheten av raststugan Sirenin kämppä och från startpunkten i södra ändan av Iso-Kaihua.
  • Till Erämaapolku (Ödemarksleden Vildmarksleden) kommer man från parkeringsplatsen nära raststugan Sirenin kämppä och från den parkeringsplats vid Kaihuanvaara ringväg som ligger vid startpunkten för den led som för till Juhannuskallio.
 • Naturstigarna i Kivalot
  • Man kommer till naturstigarna i Kivalotområdet från parkeringsplatsen i närheten av Siperia raststuga.
  • Från Sainkivalo skärmskydd kommer man till Sipera tutkimuspolku (skogsforskningsstig). Det finns ingen egentlig parkeringsplats vid skärmskyddet.
 • Parkeringsplatserna vid ledernas startpunkter plogas inte på vintern.
 • Vägarna i närheten av Kaihuanvaara- ja Kivalotområdena plogas inte regelbundet på vintern.

Naturstigar

 • Kaihuanvaara Sienipolku (Svampstig), 6 km, når man från parkeringsplatsernan intill vid Kaihuanvaara ringväg. Leden går på Kaihuanvaaras skogsklädda sluttningar och via Kaihuanvaara lundskyddsområde. I den utmärkta svampskogen på Kaihuanvaara finns infotavlor skyltar som presenterar våra matsvampar och deras användning samt svampforsksning. Infotavlorna Skyltarna är på finska. Leden är markerad med stolpar försedda med en soppsymbolmed ett. märke Leden är lämplig även mindre erfarna med en sopp och lämpar sig också oerfarna vandrare.
 • Siperia puulajipolku (Trädslagsstig), 2 km, startar från ettn fint lärkskog lärkbestånd i Siperia. Utmed Längs trädslagsstigen kan man bekanta sig med över tjugo trädarter som växer inom det nordliga barrskogsbältet. Målet för provverksamheten på området är att finna sådana trädarter som lämpar sig för nordliga skogar och skulle komplettera våra egna trädarter. Vid stigen finns det rikligt med infotavlor skyltar som berättar om de olika trädslagen. Infotavlorna Skyltarna är på finska och engelska. Några av infostavlorna är i dåligt skick. Stigen går lätt att urskilja i terrängen. Stigen är lätt att vandra men delvis i dåligt skick.

Rundslingor

 • Juhannuskallio utsiktsstig, 3 km, är en kort led som startar frånbörjar vid Kaihuanvaara ringväg. Leden är markerad i terrängen med ca 60 cm höga trästolpar. Leden går till Juhannuskallio, där det finns ett naturtornutsiktstorn. Från tornet har man en fin utsikt över Kemi älvdal. Stigen lämpar sig bra för mindre oerfarna vandrare.
  • Service: Juhannuskallio skärmskydd och utsiktstorn.
  • Sevärt: Kemi älvdal, som syns från Juhannuskallio utsiktstorn.
 • Kaihuanvaara vandringsstig, 10 km, är en led som går över bergstoppen Hopeanulkki. Man kommer till leden från parkeringsplasten nära Juhannuskallio vid Kaihuanvaara ringväg. Leden följer först Sienipolku (Svampstigen) till stugan Sirenin kämppä och går sedan över Kaihuanvaara krön samma rutt som Kaihuanvaara erämaapolku (ödemarksstigvildmarksstig). Hopianulkki är områdets högsta punkt, 358 meter. Leden är markerad i terrängen med ca 60 cm höga trästolpar.
  • Service: Raststugan Sirenin kämppä
  • Sevärt: Landskapen som öppnar sig från Hopianulkki naturtorn utsiktstorn och skogarna på Kaihuanvaaras krön. OBS! (uppdaterad den 8 april 2024) Hopianulkkis naturtorn har monterats ned den 27 mars 2024. Tornet var i dåligt skick och det var inte längre säkert att använda det.
 • Kaihuanvaara erämaapolku (vildmarksstig), 9 km, startar från Kaihuanvaara ringväg nära Juhannuskallio och går över Kaihuanvaaras östra sluttning och genom skogarna på bergskrönet. Början av leden sammanfaller med Juhannuskallio utsiktsstig men fortsätter sedan längs en längre rutt. De blötaste partierna av leden är spångade. Leden är markerad i terrängen med ca 60 cm höga trästolpar. Från leden har man en fin utsikt över den omgivande naturen.
  • Service: Juhannuskallio skärmskydd och naturtorn utsiktstorn samt Porkkaoja eldplats.
  • Sevärt: Landskapen Vyerna som öppnar sig från Hopianulkki utsiktsnaturtorn samt den enastående naturen på Kaihuanvaara. OBS! (uppdaterad den 8 april 2024) Hopianulkkis naturtorn har monterats ned den 27 mars 2024. Tornet var i dåligt skick och det var inte längre säkert att använda det.
 • Kaihuanvaara ringled, 16 km. Man kommer till leden från de parkeringsplatser intill som finns vid Kaihuanvaara ringväg. Vid parkeringsplatserna finns det som har informationstavlor. Leden går runt Kaihuanvaaraområdet längs ringvägen. Ringvägen är en skogsbilväg som utmärkt lämpar sig för utmärkt för cykling. Man behöver inte nödvändigtvis ha en terrängcykel.
  • Sevärt: Längs ringvägen öppnar sig ställvis fina vyer. Fina landskap ställvis utmed ringvägen.
  • Service: Raststugan Sirenin kämppä ligger intill leden.

Snöskoterleder och -rutter

 • Genom områdena går flera snöskoterrutterleder. Längs dessa kommer man till officiella snöskoterleder. Från Pirttikoski till Vanttauskoski går en snöskoterruttled, som går söder om Kaihuanvaara och följer Kemi älv. Från Simojärvihållet kommer en snöskoterled snöskoterrutt över Kivalot till Vanttauskoski. Från Vanttauskoski startar en snöskoterruttled norrut som går via Alajärvi. På Forststyrelsens webbsidor finns det kartor (eraluvat.fi) över områdets snöskoterspåren och snöskoterrutter på området. På Forststyrelsens sidor finns det också information om snöskotertillstånden (metsa.fi).