Utsiktsplatser i Kaihuanvaara

De högsta ställena i Rovaniemi finns på Kaihuanvaara och Kivalot. Från utsiktsplatserna längs Kaihuanvaara vandringsleder har man en fin utsikt över omnejden. Utsiktsplatserna finns på Juhannuskallio och Hopianulkki, som är en 358 meter hög bergstopp.

OBS! (uppdaterad den 9 april 2024) Hopianulkkis naturtorn har monterats ned den 27 mars 2024. Tornet var i dåligt skick och det var inte längre säkert att använda det.

Kaihuanvaara lundskydds- och Naturaområde

Man kan ta en titt på den gamla och frodiga skogen på Kaihuanvaara lundskyddsområde då man vandrar längs Sienipolku (Svampstigen).

Namalikkokivalo Naturaområde

Namalikkokivalo Naturaområde består av gammal grandominerad skog på bergskrönet. Det finns inga markerade leder på Naturaområdet men för en erfaren friluftsmänniska kan ett strövtåg i gammelskogen vara en stor upplevelse.

Trädslagsstig

Siperian puulajipolku (trädslagsstig) på Kivalotområdet är en raritet bland naturstigarna i Finland. Längs stigen presenteras över tjugo trädarter som förekommer inom norra barrskogsbältet. Längs stigen kan du beundra förutom våra egna naturliga arter även följande trädslag:

 • Contortatall (Pinus contorta)
 • Sibirisk cembratall (Pinus cembra ssp. sibirica)
 • Äkta cembratall (Pinus cembra ssp. cembra)
 • Makedonisk tall (Pinus peuce)
 • Bergtall (Pinus mugo)
 • Svartgran (Picea mariana)
 • Vitgran (Picea glauca)
 • Serbgran (Picea omorika)
 • Pichtagran (Abies sibirica)
 • Berggran (Abies lasiocarpa)
 • Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
 • Sibirisk lärk (Larix sibirica)
 • Lärk (Larix decidua)
 • Dahurisk lärk (Larix gmelinii)

Ett landskapsfotografi taget från ovan. I förgrunden finns trätoppar och himlen är molnig.