Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Kaihuanvaara och Kivalot

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Kaihuanvaara och Kivalot. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Guidade turer och programtjänster