Kundtjänst och vägledning

Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe finns i Rovaniemi:

Informationstavlor om Kaihuanvaara- och Kivalotområdena finns:

 • I Vanttauskoski, info- och kundtjänst på Siulas gård
 • På Kaihuanvaaraområdet
 • På Kivalotområdet
  • På parkeringsplatsen vid Hietaperänkangas skärmskydd
  • Vid startpunkten till Siperialederna i närheten av Siperia raststuga (Obs! Det finns ingen underhåll på stugan)
 • Skyltarna är på finska men kartorna också på svenska och engelska.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna finns i Vanttauskoski och Rovaniemi.

Eldplatser och stugor

Eldplaster som underhålls av Forststyrelsen finns:

På Kaihuanvaaraområdet

 • Juhannuskallio skärmskydd
 • Porkkalampi skärmskydd
 • Porkkaoja eldplats
 • Raststugan Sirenin kämppä och eldplats

Flera skidåkare har en paus i ett skärmskydd. Skidorna och skidstavar har ställts upp i snön. De stora granarna i bakgrunden är täckta av kraftig snö.

På Kivalotområdet

 • Siperia raststuga och eldplats
 • Sainkivalo skärmskydd
 • Hietaperänkangas skärmskydd, vid vägen till Kivalot

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte kaminer i Siren och Siperia raststugor.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Vid Kaihuanvaara vandringsled och vildmarksstig finns en källa, vars vattenkvalitet inte har undersökts.
 • Läs mer om dricksvatten på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid alla stugor och eldplatser på områdena.

Övernattning

Tältning, skärmskydd

 • På områdena finns det inga egentliga tältningsområden. Forststyrelsen rekommenderar att du tältar i närheten av skärmskydden och raststugorna. Du får också övernatta i skärmskydden.
 • Raststugorna är avsedda för dagsbesök. 

Övernattning och övrig service i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • På Kaihuanvaara- och Kivalotområdena finns det inga tillgängliga tjänster.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.