Kartor över och kommunikationer till Kaihuanvaara och Kivalot

Kaihuanvaara- och Kivalotområdena ligger ca 60 km från Rovaniemi centrum åt Kuusamohållet.

Kommunikationer

Med bil

 • Kaihuanvaara- området ligger på norra sidan av Kemi älv. Från Vanttauskoski, som ligger vid Rovaniemi - Kuusamo -vägen nr 81, är det 11 km till Kaihuanvaaraa. Man kör från Vanttauskoski längs Pirttikoskentie (väg nr 9447) 6,5 km mot Pirttikoski och tar av till vänster till Kaarnijärventie. Man kör rakt ca 2 km och vänder av till höger till Kaihuanvaara ringväg. Parkeringsplatserna ligger vid denna ringväv.
 • Kivalotområdet ligger på södra sidan av Kemi älv. Man kommer till området längs Rovaniemi - Kuusamo -vägen nr 81. Från Vanttauskoski kör man ca 4 km mot Kuusamo och tar av till höger till vägen Kivalontie. Vid denna väg finns skyltar med texten Kivalon tutkimusalue. Från korsningen är det 500 m till Hietaperänkangas informationsställe.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

Kaihuanvaaraområdets startpunkter

 • Det finns en parkeringsplats vid Kaihuanvaara ringväg, i början av den led som för till Juhannuskallio. Från parkeringsplatsen kommer man till Kaihuanvaaran erämaapolku (vildmarksstig).
 • Man kommer till Kaihuanvaara Sienipolku (Svampstig) från en parkeringsplats i närheten av raststugan Sirenin kämppä på östra sidan av sjön Iso-Kaihua och från en parkeringsplats i södra ändan av Iso-Kaihua.

Kivalotområdets startpunkter

 • Till Siperias stigar på Kivalotområdet kommer man från en parkeringsplats vid Siperia rastsuga.

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Rovaniemi rekreationskarta 1:100 000, Rovaniemi stad 2012.
 • Terrängkartorna nummer T434 Olkkajärvi och T433 Piittisjärvi 1:50 000.
 • Rovaniemen moottorikelkkailukartta - Karta över Rovaniemi snöskoterrutter, 1:250 000, Rovaniemi stad 2009.
 • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000.
 • Skogskartorna 11-13 och 12-14, 1:250 000, Forststyrelsen 2011.
 • Karta över Yläkemijokis service 1:120 000, Rovaniemi stad och Forststyrelsen 2010.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kaihunvaaras och Kivalots karta i Utflyktskarta.fi.