Kajanaland, Kuhmo
Areal 27 km², avsatt år 2000

Gamla skogar, bergsbranter, små vattendrag och myrområden lockar besökare till Jämäsvaara. Landskapsbilden i Jämäsvaara är en fröjd för ögat. Det är lätt att komma till området, eftersom det ligger endast 20 km från Kuhmo centrum.

Jämäsvaara passar perfekt som utflyktsmål för familjernas dagsutflykter. Det är också en mångsidig destination för skolklasser. 

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jamasvaara

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jämäsvaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.