Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola ger tips och information om Jämäsvaara samt andra frilufts- och naturskyddsområden i södra Kajanaland.
 • Vid parkeringsplatserna i Jämäsvaara finns små skyltar på finska och engelska med information om området samt karta och regler.
 • Naturguidning för skolklasser och barngrupper, bekanta dig med service för skolklasser och barngrupper på sidorna med information om Lär känna naturen genom naturupplevelser och -studier eller fråga mer vid Petola naturum.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Jämäsvaara

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i frilufts- och naturskyddsområden i södra Kajanaland.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom rekreationsskogen.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och ödestuga

 • Jämäsjärvi: en eldplats Hiekka
 • Hepolampi: skärmskydd med eldplats
 • Kaksilampinen: skärmskydd med eldplats
 • Kalliojärvi: skärmskydd med eldplats 
 • Viitasaari: Jämäshovi ödestuga på en holme i sjön Jämäsjärvi
 • Hanhilampi: en eldplats i sydöstra delen av området

Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Mer information om att göra upp eld på anvisade eldplatser ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

En skärmskydd med eldplats framför. Skog i bakgrunden.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte har undersökts. Användning sker på eget ansvar.
 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det rekommenderas att man tar med sig sitt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid varje eldplats och skärmskydd.
 • Vid Jämäshovi ödestuga finns en torrtoalett.
 • Det finns torrtoaletter också på parkeringsplatser.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt slå läger (1-3 dygn) enligt allemansrätten i närheten av skärmskydd och eldplatser.
 • Hepolampi: skärmskydd med eldplats
 • Kaksilampinen: skärmskydd med eldplats (vid sidan av stigen)
 • Kalliojärvi: skärmskydd med eldplats.
 • Eldplatser Hiekka och Hanhilampi.

Ödestugor

 • Viitasaari: Jämäshovi ödestuga
 • Forststyrelsen har ingen båt vid sjön Jämäsjärvi utan besökare behöver en egen båt för att komma till Jämäshovi på sommaren.
 • Jämäshovi är en liten ödestuga för cirka 2 personer som ursprungligen byggdes som fiskarstuga.

En person sitter i en lägereld framför en ödestuga. Det finns stora träd runt omkring.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

I området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden