Det har inte funnits någon permanent bosättning i Jämäsvaara men området har utgjort viltmarker och fiskevatten för invånarna i omnejden. De gamla stigarna på området vittnar om att förbindelserutter mellan byarna gått genom området.

En stig i en barrskog. Det finns en stor myrstack på vänstra sidan av stigen.

Forststyrelsen avsatte Jämäsvaaraområdet med eget beslut som en rekreationsskog år 2000. En rekreationsskog är inget skyddsområde, dvs. man kan förutom att idka friluftsliv och även utföra begränsade skogliga ingrepp på området. Området är en del av Natura-nätverket.

Ett mossklädd markträd i en granskog.

Utsikten från toppen av Jämäsvaara samt dykningen ner i den gamla dunkla skogens famn utgör de bästa sevärdheterna och upplevelserna i Jämäsvaara. De små myrarna omges av silvergråa torrakor, i skogarna sätter mäktiga sköldbarkade gammelfuror och mossbelupna lågor, omkullfallna träd, fart på fantasin.