Västra Finland, Birkaland, Kangasala
Areal 78 ha, Punamultalukko 25 ha
 

Vehoniemenharju är en åskedja, som ligger mellan de två stora sjöarna Roine och Längelmävesi. Åsen har gett inspiration till den kända sången "En sommardag i Kangasala". Vehoniemiområdet består huvudsakligen av barrträdsdominerade åsskogar. Mångfalden av skogstyper är dock stor och omfattar allt från relativt torra moskogar av lingontyp till lundar. Ungefär 3 km söder om åsen Vehoniemenharju ligger en av Finlands största dödisgropar, Punamultalukko. Uppe på åsen finns det en gammal landsväg, ett utsiktstorn och ett bilmuseum.

Vehoniemenharju och Kejsaråsen norr om denna utgör tillsammans ett nationellt viktigt åsområde. Vehoniemenharju är ett mångsidigt skogsområde som uppvisar drag av naturskog. Vehoniemenharju lämpar sig utmärkt för dagsutflykter.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/vehoniemenharju

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vehoniemenharjus karta i Utflyktskarta.fi.