Kartor över och kommunikationer till Vehoniemenharju

Kommunikationer

Vehoniemenharju är belägen i Kangasala kommun, intill Lahtisvägen (väg nr 12). Kangasala är den närmaste tätorten och ligger på 11 km avstånd från Vehoniemenharju.

Med bil

Man kommer till Vehoniemenharju med bil genom att köra längs väg nr 12 från Tammerfors mot Lahtis. Det är 26 km från Tammerfors till Vehoniemenharju. Från Kangasala centrum är det 11 km till området.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

Naturstigen startar från bilmuseets parkeringsplats. Infotavlorna utmed naturstigen presenterar Vehoniemenharjus historia och natur. 

Kartor

Övriga kartor 

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartorna M421 och M412, 1:50 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Grundkartbladen nummer 2141 01 och 02, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vehoniemenharjus karta i Utflyktskarta.fi.