Södra Lappland
Simo, Keminmaa
Areal 134 km², inrättat år 1981

 

Martimoaapa - Lumiaapa - Penikat myrskyddsområde är ett av Norra Finlands viktigaste skyddsobjekt för myrnaturen. Det är också ytterst viktigt med tanke på de hotade fåglarna. Förutom myrar finns det representativa gammelskogar på området.

Vandrarna kan på området njuta av Uleåborgs- och Kemitraktens mest intressanta friluftsterräng och bästa skogliga bergslandskap.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/martimoaapa

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Martimoaapas karta i Utflyktskarta.fi.