Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Martimoaapa

På Martimoaapa - Lumiaapa - Penikat myrskyddsområde är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med roddbåt och kanot
 • att plocka bär och svampar
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser med den ved som reserverats för ändamålet.
 • spöfiskning är tillåtet med tillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • Det är tillåtet att med småvilttillstånd jaga småvilt på området.
 • Det är tillåtet att tillfälligt (1 - 2 dygn) slå läger i terrängen samt på de särskilt anvisade tältningsplatserna.
 • Det krävs tillstånd av Forststyrelsen för att få använda friluftsanordningarna till avgiftsbelagd naturturism.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats är det helt och hållet förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte spisen i Jääkärinkämppä raststugan och kaminer i Koivuselkä, Saunasaarí, Kaltiolampi, Kivalo och Martimo-ojan niittytupa ödestugor.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att köra med motorbåt i Martimojärvi, Pikkujärvi och Martimo-oja

Förberedelser

Säkerhet

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Martimoaapa område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Miljövänligt friluftsliv

 • Följ instruktionerna som getts för området.
 • Färdas och slå läger utan att lämna några spår efter dig. Forsstyrelsen rekommenderar att besökarna använder de markerade lederna och rastplatserna.
 • Gör en anteckning om ditt besök i rastplatsernas gästböcker. I nödsituationer underlättar detta hjälparna. Förbättringsförslag är välkomna!
 • Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer