Friluftsleder och stigar

Vandraren går längs den tillgängliga leden. Ett myrlandskap finns i bakgrunden.

Ledernas startpunkter

Martimoaapa krävande tillgänglig led, 815 m/riktning

Krävande tillgänglig led.
Den krävande tillgängliga leden är framkomlig endast under den snöfria säsongen / inget vinterunderhåll.

På den tillgängliga leden är det lätt att bekanta sig med myrnaturen; beundra landskapet och titta på fåglar.

Startpunkt: Hangassalmenaho parkeringsplats (utflyktskarta.fi), Vid Hangassalmi startplats finns en parkeringsplats med grusyta. Parkeringsplatsen är inte tillgänglig.
Adress: Sompujärventie 31, 95200 Simo 
Koordinater: WGS84 lat: 65° 50.303' lon: 25° 14.830'
ETRS-TM35FIN P: 7303013 m I: 419950 m

Utflyktskonstruktioner
Hangassalmenaho skärmskydd ligger vid ledens startpunkt, bredvid parkeringsplatsen. På rastplatsen finns en tillgänglig toalett. 

Järviaapa tillgängliga skärmskyddskåta finns i utkanten av Järviaapa. På rastplatsen finns en tillgänglig toalett och ett vedförråd.

En utsiktsplattform finns vid den tillgängliga ledens slutpunkt. På utsiktsplattformen finns bänkar. Efter utsiktsplattformen finns en korsning därifrån smalare spångar fortsätter rakt fram till Järviaapaleden samt åt båda sidorna till Martimojärvis strand och till naturstigen, från vilken man också kommer till Järviaapa rundslinga. Runt utsiktsplattformen går en kantlist av trä. I änden vid korsningen finns ingen kantlist.

Det finns inga bänkar längs leden. På parkeringsplatsen finns en informationstavla.

Ledmarkering
Leden har inte märkts ut i terrängen, men stigen är belagd med stenaska och bred tvärgående spång.

Körinstruktioner
När man kommer från Simo eller Ranua kör man Simo - Ranua -vägen (nr 924) till Alaniemi. I Alaniemi viker man av till vägen till Sompujärvi (väg nr 923). Hangassalmenaho startpunkt ligger intill vägen Sompujärventie, ca 3,5 km från Alaniemi.
Ett sommarmyrlandskap med en bred tillgänglig led. I slutet av leden finns en tillgänglig plattform för att se landskapet.
Ledbeskrivning
Martimoaapa tillgängliga led går från Hangassalmenaho startpunkt genom skog och myr fram till Järviaapa. 

Leden börjar med en grusbelagd sträcka och går cirka 300 m från parkeringsplatsen genom skogen till kanten av myren. Lutningen på leden är max. 9 %, och sidolutningen mindre än 2 %.

På myren går leden cirka 180 m längs en tvärgående träspång. I början av tvärgående spång är det en stigning på 13,5 % på ett par meter, annars är rutten platt, lutningen i längd- och sidled är mindre än 1 %.

I skogen fortsätter leden grusbelagd cirka 255 m fram till Järviaapa tillgängliga rastplats, en skärmskyddskåta. Ruttens längdlutning är max. 9 %. Från rastplatsen fortsätter leden som tvärgående spång cirka 80 m fram till Järviaapas kant och den tillgängliga leden slutar vid utsiktsplattformen. Du följer samma led tillbaka. I början av leden är den längsgående lutning mindre än 3 % för några meter.

Längden på krävande tillgänglig led, 815 m enkelriktad.

Ytmaterialet på leden är packad stenaska och tvärgående träspång.

Leden är i huvudsak cirka 1,4 m bred. Det finns en 7 cm trälist längs kanterna på de 1,2 m breda träspången. På det grusbelagda avsnittet finns enstaka träd alldeles vid kanten av leden.

Den krävande tillgängliga leden har inga ledmarkeringar, men rutten är mycket tydlig.
Mitt i myrlandskapet går en bred spångled. Det är ett soligt väder med mörka moln på himlen.
På avsnittet med tvärgående spång finns två breddade mötesplatser. På avsnittet med stenaska finns inga mötesplatser.

Träspångar går i mitt av höstiga myren.
Tillgänglig plattform och bänkar för landskapsvisning. I bakgrunden, i skogsbrynet, finns ett skärmskydd och en toalett-vedbod byggnad.
 

Naturstig

 • Vid Hangassalmenaho parkeringsplats börjar en 3 kilometer lång naturstig med sagotema för barn. Naturstigen är en rundslinga som går medsols. Största delen av den jämna stigen är spångbelagd. Det finns ett fågeltorn vid leden där man kan beundra myrlandskapet. 
  • Service: Vid parkeringsplatsen finns det ett skärmskydd, en torrtoalett och avfallskärl.

En vandrare går längs spångar i ett sommarmyrlandskap.

Övriga leder

 • Martimoaapa vandringsled, 12,8 km, går tvärs genom Martimoaapa myrskyddsområde. Ungefär 8,5 km av leden är spångbelagd, och de sträckor som går i skog är en tydlig led markerad med röd färg. I Kivaloändan följer leden ett par kilometer en gammal vinterväg. Utmed leden finns det såväl flarkrika aapamyrar som frodiga lundkärr. Man kan vandra leden under en dag eller övernatta i någon av ödestugorna längs leden.
  • Service: Utmed leden finns det två stugor: Koivuselkä ödestuga och Saunasaari ödestuga. Vid parkeringsplatserna i båda ändorna av leden finns det skärmskydd, torrtoaletter och avfallskärl. Det tredje skärmskyddet vid leden ligger nordväst om Martimojärvi.
 • Leden till Keski-Penikka utsiktstorn, 2 km i en riktning, är en kort men krävande led som går upp till ett utsiktstorn på berget Keski-Penikka. Bilen kan parkeras på parkeringsplatsen vid Jääkärikämppä (före Kivalo startpunkt). Därifrån vandrar man 0,5 km mot nordväst längs en grusväg fram till en skylt till brandtornet. Början av leden när man vandrar upp för Keski-Penikkas sluttning längs en vägbotten är lättframkomlig. Den sista sträckan på 0,5 km består av en smal stig över stenig, blockrik mark som är markerad i terrängen med orange färg. Utsiktstornet är ett tidigare brandtorn, där man har en fin utsikt åt alla håll. Man kan ta en rast i Kivalo ödestuga intill utsiktstornet.

 • Järviaapa-leden, 9 km, går som en rundslinga runt myren Järviaapa och det rekommenderas att den vandras medsols. Längs leden kan man bekanta sig med den magnifika myrnaturen; beundra det öppna landskapet, utforska den mångsidiga växtligheten och syssla med fågelskådning. Leden har markerats med gul färg på träden och det lönar sig att noggrant följa markeringen. De fuktigare delarna av leden är spångade. Leden börjar vid Hangassalmenahos parkeringsplats och de första 4,4 km går den längs Martimoaapa vandringsled. Vid Poropellonaho viker Järviaapa-leden av mot höger. Slutet av Järviaapa-leden går längs en naturstig för barn och längs den är det 400 m till startpunkten.
  • Service: Vid ledens startpunkt finns ett skärmskydd, en torrtoalett och en återvinningsstation. Längs leden finns Martimojärvi skärmskydd som ligger nordväst om sjön Martimojärvi.

Ett myrlandskapet sett från fågeltornet. Sjön Martimojärvi syns i bakgrunden.

Skidled

 • Det 36 km långa skidspåret Lautiosaari - Puukkokumpu, som underhålls av Keminmaa kommun, går genom västra delen av området. Leden kan på sommaren användas som vandringsled.
  • Service: Kaltiolampi ödestuga och skärmskyddet vid myrskyddområdets gräns är belägna vid skidspåret.

Snöskoterrutt

 • En snöskoterrutt som börjar i Kemi och förenar sig med snöskoterrutten Ranua - Rovaniemi går genom Martimoaapas västra del. Snöskoterrutten går via Kivalo startpunkt nära Martimoaapaområdets norra gräns. Snöskoterrutten framgår av Forststyelsens webbkarta över snöskoterrutter (eraluvat.fi). På Forststyrelsens sidor finns det också information om snöskotertillstånd (eraluvat.fi).