Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområdena

Ett flygfotografi av ett sjölandskap med många skogbeklädda öar. Flera av öarnas stränder är klippiga.

Östra Finland, Södra Savolax
Hirvensalmi, Kangasniemi, S:t Michel 
Areal Puulavesi naturskyddsdområde cirka 1 214 hektar och Kyyvesi naturskyddsdområde cirka 501 hektar, inrättat 2019.

Puula och Kyyvesi insjöområden erbjuder fina möjligheter till friluftsliv till sjöss, och där finns såväl båt- som kanotleder. Inom skyddsområdena finns det flera landstigningsplatser, av vilka många ligger vid fina sandstränder på holmar. De rena och fiskrika vattnen lockar både yrkes- och fritidsfiskare.

Båda insjöområdena är intressanta för de vidsträckta fjärdarna omges av skärgårdar. Dessa vildmarkslika vattenmiljöer bjuder inte bara friluftsfolk på lugn och ro utan här trivs också ett stort storlomsbestånd. Även den hotade arten vitryggig hackspett förekommer i Puula och Kyyvesi. I Puula finns också raukar, svampformade sällsynta stenformationer.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/puulaochkyyvesi

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
saimaa(at)metsa.fi

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Utflyktskarta.fi. Öppna kartan över Puula och Kyyvesi på Utflyktskarta.fi.