Instruktioner och regler för Puula och Kyyvesi

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas på Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden

På Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med cykel och med vattenfarkoster med undantag för eventuella begränsningsområden
  • Undvik att vistas 15.5 - 15.7 på häckningsområdena för fåglar, vilket framgår av naturturismkartorna över Puula och Kyyvesi.
 • att slå läger enligt allemansrätten 1 - 3 dygn
  • Vi rekommenderar att ni slår läger på områden reserverade för tältning på landstigningsplatserna.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
 • att idka annat fiske än mete och pilkfiske.
 • att fiska
 • att jaga
  • Älgjakt är tillåten för lokala jaktföreningar som har Forststyrelsens tillstånd.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna .ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att hålla sällskapsdjur fria
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.


 

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Puula och Kyyvesis område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Då man färdas till sjöss bör man alltid ha med sig en tillförlitlig karta.
 • Puula och Kyyvesi är kända för sina steniga vattenområden, såsom t.ex. norra delen av Simpiänselkä i Puula och Venetselkä i Kyyvesi. I informationsguiderna över Puula och Kyyvesi har utmärkts de stenar man känner till i närheten av landstigningsplatserna.
 • De som färdas på sjöarna bör vara på sin vakt mot snabba förändringar i väderleken på de stora, öppna fjärdarna, t.ex. Karttuunselkä och Simpiänselkä i Puula samt Venetselkä och Poroselkä i Kyyvesi. Sund, såsom Porttisalmi och Säkkisalonsalmi i Puula och Porosalmi i Kyyvesi, kan vara farliga ställen då det blåser in från de öppna fjärdarna.
 • Vid högvatten ska man vara speciellt försiktig vid kraftigt strömmande, steniga utlopp, t.ex. vid Läsänkoski, som rinner från Puula till Kyyvesi.
 • När man färdas på insjöområdena på vintern måst man speciellt se upp för råkar, och komma ihåg att isen ofta är svagare på ställen där det förekommer strömningar. Strömningsställena kan dessutom variera under vintern.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Studera vinkarna om säkerhetsaspekter och friluftsfärdigheter på webbsidorna Friluftslivets ABC.

Utrustning

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer