Friluftsleder och stigar

 • Häkkilän polku -leden, ca 40 km, finns i Kyyvesi och går delvis på Keronvuori urskogsområde. Denna markerade vandringsled går i omväxlande terräng. Man kan också promenera kortare partier av den. Vid berget Keronvuori finns det trappor och säkerhetslinor. Uppe på Keronvuori har man en fin utsikt över Kyyvesi insjönatur. Man kommer också ner från Ohenvuori längs trappor. Vi rekommenderar att vandringsriktningen går upp för Keronvuori och ner för Ohenvuori. Leden är markerad med gula fyrkanter.

  Forststyrelsen ansvarar inte för leden, utan Veli Manninen är kontaktperson i ärenden som gäller vandringsleden, tfn 0500 156 115. Ytterligare information om Häkkilän polku -leden fås från Suomen retkeilyopas (2005).
  • Service: På urskogsområdet finns vid leden Kerovuori landstigningsplats med brygga, koksskjul, torrtoaletter och parkeringsplats.
  • Karta: Häkkilän polku -friluftskarta

Vatten- och kanotleder

 • Det lönar sig för båtfolk att alltid studera säkerhetstipsen!
 • På Puula och Kyyvesi finns det flera båtleder, som underhålls av sjöfartsverket och kommunerna i området. Båtlederna och farledsdjupen framgår av turistkartorna över Puula och Kyyvesi.
 • De som vill göra en lång kanottur kan välja kanotleden Naarajoki - Kyyvesi - Puula, 110 km. Trots att 60 km av leden utgörs av rinnande vattendrag och dess fallhöjd är 16 m, lämpar sig början av leden före de stora öppna sjöområdena både för nybörjare och för barnfamiljer. Längs kanotleden Naarajoki - Kyyvesi - Puula finns många forsar av klass I - II (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska). Vid lågvatten är man tvungen att bära kanoten förbi flera forsar och vid Läsänkoski måst man alltid bära kanoten en kort sträcka.

  Kanotleden Naarajoki - Kyyvesi - Puula startar vid Naarajärvi väster om Pieksämäki, vid Pieksämäki-Kangasniemivägen (nr 447). Kanotleden går längs älven Naarajoki (längd 18 km), via sjöarna Niskajärvi och Vehvaa och ån Rantojoki till forsen Porraskoski i Pyhäluoma. Efter forsen fortsätter leden via Nykälänjoki, Kyyvesi, Rauhanjärvi och Läsänkoski till Puula. Leden slutar i Kangasniemi kyrkby, så den går inte ända fram till Puulavesi naturskyddsområde.
  • Service: Vid leden finns flera övernattningsplatser. Längs leden på Kyyvesi naturskyddsområde finns Emäsalonniemi, Tähtiniemi och Luusniemi landstigningsplatser med eldplatser och torrtoaletter. Luusniemi är främst en rastplats, men Emäsalonniemi lämpar sig också för tältning. Hirvensalmi och Kangasniemi kommuner och S:t Michels stad svarar för underhållet av landstigningsplatserna.
  • Förbindelser: Vid Kyyvesi finns i närheten av Emäsalonniemi landstigningsplats en förbindelse till leden Häkkilän polku.
  • Karta: Naarajoki - Kyyvesi - Puula melontareittikartta - karta över kanotleder
 • Savonselän Melontarengas-kanotleden, 360 km, passar mer erfarna kanotister. Leden kommer till västra Puula från sjön Suontee via Kälä. Från Puulavesi naturskyddsområde fortsätter leden via Hirvenalmi och längs Mäntyharjuleden söderut. Leden går vidare till Päijänne via älven Tainionvirta.
  • Service: Längs leden det finns gott om övernattningsmöjligheter. Vid Puula finns Uitonniemi och Suonsalmi landstigningsplatser med eldplatser och torrtoaletter. Suonsalmi är främst en rastplats, men i Uitonniemi finns ett stort skärmskydd och färdiga tältunderlag, så där kan man gott också övernatta. Hirvensalmi kommun svarar för underhållet av Uitonniemi och Suonsalmi landstigningsplatser.
  • Karta: En ruttbeskrivning över leden har publicerats och den finns sporadiskt tillgänglig i kommunerna längs rutten.