Vad kan man göra i Puula och Kyyvesi?

Vandra längs markerade leder

Endast vid Kyyvesi finns en markerad led, Häkkilän polku. Den går på Keronvuori urskogsområde och passerar också på Kyyvesi naturskyddsområde. I närheten av Puulavesi naturskyddsområde finns ett par naturstigar (kangasniemi.fi) som kommunen ansvarar för.

Göra långfärder till fots

I Kyyvesi finns Häkkilän polku -leden (ca 40 km), som man dela upp i kortare etapper. Längs leden finns övernattningsmöjligheter.

Paddla och ro

I Puula och Kyyvesi har man utmärkta möjligheter att paddla och ro. I området finns många vida och krävande fjärdar, där ens paddlingsfärdigheter sätts på prov. Det lönar sig att planera kanotturen till Puula i förväg, dvs. bestämma om man tänker färdas i de östra eller de västra delarna av Puula, för det är svårt att korsa de stora fjärdarna. Före kanotturen lönar det sig att studera säkerhetstipsen.

Inom Kyyvesi naturskyddsområde finns det flera kanotleder, och en led går också via Puulavesi naturskyddsområde. Forsen Läsänkoski förenar Puula och Kyyvesi och den ingår i en lång kanotled. Det finns flera platser där man kan sätta kanoten i vattnet i Puula.

Vid båda sjöarna finns rätt så väl utrustade landstigningsplatser, som det finns mer information om i informationsguiderna med naturturismkartor över Puula och Kyyvesi. Ytterligare information om uthyrning av utrustning fås från Puula - Kyyvesi (travel.fi, på finska), St Micheltraktens (visitmikkeli.fi, på finska), Hirvensalmi kommuns (hirvensalmi.fi, på finska) och Kangasniemi kommuns (kangasniemi.fi) webbsidor.

Göra långfärder med kanot

Den drygt 100 km långa kanotleden Naarajoki - Kyyvesi - Puula startar från Naarajärvi och slutar i Puula. Leden går via Kyyvesi naturskyddsområde och längs den finns i Kyyvesi flera landstigningsplatser, vid där man kan tälta. Leden passerar ett fåglars häckningsområde, som man bör undvika att vistas på 15.5 - 15.7. Dessa områden med tillträdesförbud är markerade på turistkartorna över Puula och Kyyvesi.

Om man vill göra en mer krävande långfärd med kanot kan man paddla kanotleden Savonselän Melontarengas, som är en 360 km lång kanotled i Injsöfinland.

Segla och åka motorbåt

På de stora sjöarna Puula och Kyyvesi kan båtfolk njuta av de vidsträckta fjärdarna och den vackra skärgården. Båda sjöarna har egna båtleder, men det går ingen båtled som förenar sjöarna.

En motorbåt kör på den nästintill spegelblanka sjön. Tre personer klädda i flytväst sitter i båten.

Vid sjöarna finns flera landstigningsplatser, av vilka en del lämpar sig också för båtar. Noggrannare beskrivning av landstigningsplatserna finns i informationsguiderna med turismkartor över Puula och Kyyvesi.

Vid lågvatten är det ställvis svårt att färdas med motorbåt på dessa steniga och ormrika sjöar. Före båtfärden lönar det sig att bekanta sig med säkerhetstipsen för sjöområdet, specialtjänsterna för båtfolk och informationen för dem som anländer med båt.

Skåda fåglar

Puula och Kyyvesi är viktiga födo- och häckningsområden för sjöfåglar. Arter som rastar vid sjöarna under sträckningen är ett trevligt inslag i områdenas också i övrigt mångsidiga fågelfauna. Den hotade arten vitryggig hackspett har påträffats på bägge sjöområdena. På Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden finns inga friluftsanordningar för att underlätta fågelskådning, men i närheten av båda naturskyddsområdena finns fågeltorn.

Titta på sevärdheter och utsikter

Ta dig en titt på de originella raukarna i Puula och besök Kyyvesi urskogsområde på Keronvuori.

Göra skidturer i terrängen

Det är tillåtet att åka skidor på Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden, men det prepareras inga skidspår i områdena. Då man åker skidor på sjöisen bör man se upp för råkar. Kom också ihåg att isen ofta är svagare på ställen där det förekommer strömningar och att strömningsställena varierar under vintern.

Fiska

För annat fiske än mete och pilkfiske bör 18 - 69 år gamla personer erlägga fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om ni fiskar med mera än ett spö eller använder andra fiskeredskap utöver metspö eller pilk, så behöver ni förutom erlagd fiskevårdsavgift också ha tillstånd av vattenägaren. Om fiskeområdena och på dem behövliga tillstånd får man mer information på Kangasniemi kommuns webbsidor (kangasniemi.fi, på finska)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Lokala företagare arrangerar guidade utflykter på Puula och Kyyvesi. Ytterligare information om programtjänsterna finns på Kangasniemi kommuns webbsidor (kangasniemi.fi) och webbsidorna om Puula och Kyyvesi (travel.fi, på finska)

Plocka bär och svamp

Man kan plocka svamp och bär på Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden. På områdena finns det steniga blåbärs- och lingonmarker.

Bada

På naturskyddsområdena finns det inga officiella badstränder men på Puulavesi naturskyddsområde finns det flera landstigningsplatser som man kan bada vid.

En smal sandbank leder ut i vattnet från ön.

  • Laajalahti är ett populärt utflyktsmål, vid vars fina sandstrand man utmärkt kan bada. Laajalahti landstigningsplats ligger i Otonniemi på ön Iso Säkkisalo på östra kanten av fjärden Simpiänselkä.
  • Sandstranden vid landstigningsplatsen på Pieni Paatsalo lämpar sig bra för simning. Denna skyddade holme ligger i norra delen av fjärden Karttuunselkä.
  • Även vid Hirsisaari landstigningsplats på västra delen av Simpiänselkä finns det en bra sandstrand.
  • Från sandbanken vid Kankariluoto landstigningsplats kan man göra en simtur, om det inte stör att stranden består av grovt grus. Kankariluoto ligger sydväst om Pieni Säkkisalo.