Kundtjänst och vägledning

 • Vid landstigningsplatserna finns skyltar på finska, engelska och tyska.
 • Mer information om området får man från Saimens naturum Riihisaari i Nyslott.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

 • Vid alla andra landstigningsplatser än Hulkonsaari i Kyyvesi finns det en eldplats.
 • Det finns ett kokskjul vid Laajalahti landstigningsplats i Puula och vid Keronvuori landstigningsplats i Kyyvesi.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

En sexkantig grillkåta i stranden. Kåtans stolpar är gjorda av gråa torrfuror och kåtans har ett filttak. Väggarna har brädbeslag upp till halva höjden.

Dricksvatten

 • Det finns inga vattenposter i terrängen, så man måste ha med sig dricksvatten.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • På Puulavesi naturskyddsområde finns det avfallskärl vid Papusaari, Hirsisaari och Laajalahti landstigningsplatser. Vid Laajalahti finns också en insamlingsställe för flaskor och burkar. Hirvensalmi kommun (hirvensalmi.fi, på finska), Kangasniemi kommun (kangasniemi.fi) och S:t Michel stad (mikkeli.fi, på finska) ansvarar för underhållet av landstigningsplatserna på sina områden. Övriga avfallsterminaler i Puula och Kyyvesi framgår av naturturismkartorna.
 • Vid största delen av landstigningsplatserna i Puula och Kyyvesi finns inga avfallskärl, så var och en transporterar själv bort sitt skräp. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Övernattning

 • Det är tillåtet att övernatta på naturskyddsområdena med stöd av allemansrätten. Det är dock förbjudet att övernatta vid Hulkonsaari landstigningsplats på Kyyvesi naturskyddsområde, som är avsedd att fungera endast som skydds- och rastplats.

Hyresstuga

 • Säkkisalo skogsarbeterstuga ligger på en ö, vid en sandstrand. Stugan hyrs ut för kortare och längre lovfirande. I en rymlig strandbastu badar man till och med en större grupp, och efter bastun kan man beundra en flott utsikt över Simpiänselkä. Tilläggsinformation, bilder och hyrning från Puula Tours (puulatours.fi, på finska).

Sommar strand. Bakom träden finns en bastubyggnad.

Landstigningsplatser

 • Det finns rikligt med landstigningsplatser på sjöområdena. Vi rekommenderar att man inte tar i land på andra ställen, utom i nödsituationer. Mera uppgifter om landstignings- platserna fås från informations- guiderna över Puula och Kyyvesi jämte turistkartor.
 • Vid Puula och Kyyvesi finns det också en hel del privata områden, som bör lämnas i fred av friluftsfolket.

Två motorbåtar har tagit i land vid sandstranden. På andra sidan viken växer tät skog.

Tältning och skärmskydd

 • En del landstigningsplatser på Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden är avsedda speciellt för övernattning.
  • På Kyyvesi naturskyddsområde finns det tältningsområden vid Iso-Repo landstigningsplats. I Puulavesi finns det tältunderlag utanför själva naturskyddsområdet vid Uittoniemi och Päiväniemi landstigningsplaster samt vid Karhukallio landstigningsplats.
  • På Kyyvesi naturskyddsområde finns det ett skärmskydd vid Vavesaari landstigningsplats.

Övernattning i omnejden

Skärmskydd

 • Utanför Puulavesi naturskyddsområde finns skärmskydd vid Likoniemi, Uitonniemi och Vattusaari landstigningsplatser.

Tillgängliga tjänster

 • På skyddsområdena finns det inga tillgängliga tjänster.

Service för båtfolk

 • På Puula och Kyyvesi finns det flera båtleder, som underhålls av sjöfartsverket och kommunerna i området. Båtlederna och farledsdjupen framgår av turistkartorna över Puula och Kyyvesi.
 • På Puulavesi och Kyyvesi naturskyddsområden finns inga båtramper, men man kan sjösätta sin båt i Kyyvesi i Haukivuori kyrkby. Båtramperna i Puula framgår av Puula turistkarta.
 • Lämpliga landstigningsplatser för båt vid Puulavesi naturskyddsområde är Papusaari, Soisalonselkä, Hirsisaari (östra sidan), Laajalahti, Kankariluoto och Lehmisaari och vid Kyyvesi skyddsområde Vavesaari, Emäsalonniemi, Iso-Repo och Tyltynniemi landstigningsplatser samt landstigningsplatsen vid Keronvuori urskogsområde. Kankariluoto landstigningsplats är ett av det flitigast besökta utflyktsmålet i Puula. Hirvensalmi kommun (hirvensalmi.fi, på finska), Kangasniemi kommun (kangasniemi.fi) och S:t Michel stad (mikkeli.fi, på finska) ansvarar för underhållet av landstigningsplatserna på sina områden.
 • Bryggor finns på Puulavesi naturskyddsområde vid Soisalonselkä och Laajalahti landstigningsplatser och på Kyyvesi naturskyddsområde vid Vavesaari, Hulkonsaari, Luusniemi samt Keronvuori urskogsområdes landstigningsplatser.
 • Laajalahti landstigningsplats ligger i östra delen av  impiänselkä, så det lönar sig se upp för vindarna från fjärden när man närmar sig stället. Det lönar sig för båtfolk att alltid studera säkerhetstipsen!
 • Vid båda sjöarna finns häckningsområden för fåglar, där man bör undvika att vistas 15.5 - 15.7.

Vid eldplatsen i stranden finns tre personer. Två läser informationstavlan. Runt eldplatsen finns fyra bänkar gjorda av spruckna trädstammar, bänkarna står på stenfötter.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.