Medvastö-Stormossen naturskyddsområden

Ett soligt och snöigt landskap. Mitt på bilden en stor isfri bäck. På bäckens sidor gräs och åkrar. I bakgrunden skog.
I Medvastö-Stormossens naturskyddsområden imponerar naturen vid havsstranden med sin variationsrikedom. De representativa våtmarkerna, lundarna och vårdbiotoperna med sina typiska organismer utgör ett av de mest värdefulla naturobjekten i huvudstadsregionen. En del av områdena hinner man uppleva också under ett kort besök.

Närnaturen i huvudstadsregionen

Läge: Södra Finland, Nyland, Kyrkslätt Läs mer om att anlända till Medvastö.

Att göra: Fågelskådning. Läs mer om aktiviteter i Medvastö.

Att se: Två representativa fågelsjöar; Norra Fladet och Smedjeviken, iståndsatta vårdbiotoper som används som betesmark; Norra Fladet, Dåvits och det nya området Medvastsundet, som börjar användas som betesmark 2016. Stormossens högmosse i naturtillstånd. Från fågelplattformen vid Morsfjärden ser man ut över havsviken Smedjeviken. Läs mer om naturen i Medvastö.

Passar för: Dagsutflyktsmål för hela familjen. Lämpligt för fågelskådning särskilt under flyttningen. Vintertid utgör Dåvits betesmarker en utmärkt terräng för den som gillar att dra upp egna spår. Man får röra sig på Dåvits betesmarker på eget ansvar också under betesperioden.

Service: Utflyktsmål med fågelplattform, för vandrare som tar egna initiativ.

Leder: Stigen som leder till fågelplattformen är delvis spångbelagd (250 m).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/medvasto-stormossen

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Medvastö-Stormossens karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Esboviken

Bredviken

Noux