Kartor över och kommunikationer i Medvastö-Stormossen

Området Medvastö-Stormossen ligger i Västnyland i östra delen av Kyrkslätt, söder om stamväg 51 (Helsingfors–Hangö).

Kommunikationer

Med bil

Till området kommer man längs Hirsalavägen (nr 11277), som man viker in på från stamväg 51 cirka 4 km från Kyrkslätts centrum i riktning mot Helsingfors, eller cirka 26 km från Helsingfors i riktning mot Kyrkslätt.

 • Till Medvastsundet kör man cirka 6 km längs Hirsalavägen (nr 11277) och viker av till vänster in på Medvastvägen vid Långvik by. Man kör cirka 5 km längs Medvastvägen, tills man kommer till huvudparkeringsområdet vid Medvastsundet.
 • Till Dåvits kör man cirka 9 km längs Hirsalavägen (nr 11277) och viker sedan in på ett parkeringsområde på vänster sida om vägen.

Parkeringsområdenas exakta adresser hittar du nedan under rubriken Lämpliga startpunkter.


Med allmänna kommunikationer

 

Lämpliga startpunkter

 • Medvastsundet

  • Parkeringen och startpunkten för stigen som leder till Morsfjärdens fågelplattform ligger på nordöstra sidan om bron över Medvastsundet (Medvastvägen 491, Kyrkslätt).
 • Dåvits

  • Parkeringsområdet och informationskartan för Dåvits betesmarker ligger på östra sidan om Hirsalavägen (Hirsalavägen 923, Kyrkslätt).

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

Områdena vid Medvastö-Stormossen är små. För utflykter i området kan du skriva ut och ta med kartan ovan. I allmänhet behövs inte någon annan karta.

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta nummer 2032 11, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och lantmäteribyråerna.
 • Grundkarta nummer K4242, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och lantmäteribyråerna.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Medvastö-Stormossens karta i Utflyktskarta.fi.