Aktiviteter i Medvastö-Stormossen

Observera att det är förbjudet att röra sig och fiska inom Smedjevikens begränsningsområde under tiden 1.4–30.10.

Fotvandring

En cirka 250 m lång stig leder från Medvastsundets parkeringsområde till Morsfjärdens fågelplattform. Stigen går till en början över mineraljord. Den del av stigen som går genom vassen (cirka 200 m) före fågelplattformen har spångbelagts.

I området Medvastö-Stormossen finns många vackra beteshagar. På Dåvits betesmarker kan man röra sig under betesperioden på eget ansvar. Man kan också röra sig på Medvastsundets betesmarker. Under betesperioden tar man sig över stängslet in på betesmarkerna över en specialbyggd stätta. Man ska röra sig lugnt i hagarna och man får inte skrämma djuren. Djuren väjer naturligt för människor, men det är bäst att undvika att hamna mitt i en flock. Under betesperioden får man inte ta med sig hundar in i hagarna.

Skidåkning

Från parkeringsområdet vid Hirsalavägen (nr 11277) kommer man enkelt in på Dåvits betesmarker. De öppna områdena är en utmärkt miljö för en kort skidtur för den som gillar att dra upp egna spår.

Fågelskådning

Medvastö-Stormossens vassbevuxna havsvikar är speciellt värdefulla våtmarker tack vare sin fågelfauna och är därför utmärkta områden för fågelskådning, särskilt under flyttningen. I området stannar stora mängder sjöfåglar, vadare och rovfåglar för att vila och äta under vår- och höstflyttningen. I vassen kan man också se områdets värdefulla häckfågelbestånd. För fågelskådning finns Morsfjärdens fågelplattform för 6–8 personer, som är belägen vid norra stranden av Medvastsundet i Smedjeviken.