Hämeenkangas läge i FinlandVästra Finland, Satakunda, Birkaland
Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää
Areal 55 km²

Hämeenkangas vida åsområde med dess omgivande myrar är värdefullt på grund av sin natur och sina arter. Landskapet domineras av åsar och deras tallskogar och lavhedar. Längre ner formar högmossar och källor terrängen.

De höga åsryggarna, sluttningarna och de jämna moarna erbjuder en utmärkt terräng för sådana som njuter av friluftsliv och motion. Stigarna går ställvis upp till platser med utmärkt utsikt över Jämijärvis fjärd och långt över de omgivande skogarna.

Hämeenkangas hör också till Lauhanvuori Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi) område som ingår i det världsomfattande UNESCO Geopark-nätverket.

Hämeenkangas är ett övnings- och mångbruksområde, som har överförts från Försvarsministeriet till Forststyrelsen år 2002. Det är i första hand försvarsmaktens övningsområde, där även friluftsfolk har möjlighet att röra sig. Specialområdena med sina rörelsebegränsningar sätter vissa gränser för rekreationsbruket. Största delen av Hämeenkangas skogar är i ekonomibruk, men på delar med mest representativa naturvärden har naturskyddsområden inrättats.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hameenkangas

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi) är den andra platsen i Finland som hör till det internationellt unika geologiska nätverket (UNESCO Global Geoparks, en.unesco.org, på engelska). Till Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hör bland annat Kauhaneva- Pohjankangas samt Lauhanvuori nationalparker, Tavastmon (tai Hämeenkangas), Haapakeidas myrskyddsområde, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Aitoneva, Kätkytvuori samt varggrottan i Bötom.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn 0206 39 5270, mo-fr kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Niinisalos garnison
(begränsningar gällande rörelsefriheten)
tfn +358 (0)2 99800 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hämeenkangas karta i Utflyktskarta.fi.