Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Hämeenkangas

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Hämeenkangas. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

​Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster