Kivitunturis läge i FinlandÖstra Lappland, Savukoski 
Skyddsområden för skogar

Kivitunturis naturstig ger en mångsidig bild av den imponerande fjäll- och skogsnaturen i östra Lappland: spår av istiden, sprickdalar, steniga åsar, granbevuxen ödemark, bäcksänkor och storslagna vyer.

Vid Kivitunturi kan du vandra en 5,9 km kort led (leden markerad med rött på träden) eller fortsätta runt den mer krävande lång led via Sotsonportti (markerad med gult på träden), så att den totala längden blir 9,5 km. Längs leden finns trappor, en bro, rastplatser samt tavlor med information om Kivitunturis natur och geologi.

Passar för: Kivitunturis naturstig passar hela familjen. Leden har höjdskillnader, trappor och steniga partier.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kivitunturi

Kundtjänst

Savukoski naturum Korvatunturi
Tfn 0206 39 7556 
savukoski(at)metsa.fi

Pyhä-Luostos naturum Naava
Tfn 0206 39 7302 
pyhaluosto(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020 

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kivitunturis karta i Utflyktskarta.fi.