Fyra personer tittar på en informationsskylt vid naturleden.

Den korta och långa led av Kivitunturi Naturstig

På den mångsidiga och vackra naturstigen kan man beundra avlägsna landskap, spår från istiden och östra Lapplands skogs- och fjällnatur. Du kan väljä mellan två delvis överlappande rundslingor: den korta leden (5,9 km, markerad med röd) eller den långa leden via Sotsonportti (9,5 km, markerad med gul).

Ledens startpunkt

Ruttbeskrivningar

Kivitunturi naturstigens korta led 5,9 km, rundslinga

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3-4 h.
Medelsvår led. Längs leden finns stora höjdskillnader och trappor.
 
Beundra utsikten, bekanta dig med den varierande naturen i östra Lappland och gör en djupdykning i historien med hjälp av informationstavlorna. 
 

Startpunkt

Adress: Kivitunturi parkeringsområde, Kivitunturintie, 98800
Koordinaater: WGS84 lat: 67° 21.3587’ lon: 27° 56.0074’  
ETRS-TM35FIN P: 7471366 m I: 540104 m.
 

Utflyktskonstruktioner

Kokskjul i startpunkten (utflyktskarta.fi), Äitipetäjänlampi skärmskydd (utflyktskarta.fi). Båda rastplatserna har också torrtoaletter och vedbod. Ta med eget toalettpapper.
Fyra människor sitter på Äitipetäjänlampi vindskyddet och eldplats.

Sevärdheter

Kettukumpu utsiktsplats och Kivitunturis landskap, Pirunkuru sprickdal, Luojanluomalaavu skärmskydd som består av klippblock.

 

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Röda märken på träd eller påler.
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols. Om man vill 
kolla tavlor i kronologisk ordning, är det bättre att gå medsols.
Skylter vid korsningen av leden till Äitipetäjänlampi skärmskydd, Kivikuru skärmskydd och till Sotsonportti eldplats. Bakom stolparna finns gamla granar.
Leden startar från Kivitunturi parkeringsplats, där det finns en informationstavla med en karta som visar var leden går. Först vandrar du längs en stenig stig till en skogsvåtmark, där du följer leden på spångar som kantas av granar täckta av skägglav. Leden delar snart på sig i två riktningar och formar en rundslinga. Om du väljer att gå medsols vandrar du först längs fjället tills du kommer till den första av ledens många trätrappor, som för dig upp till Kettukumpu utsiktplats. Från utsiktsplatsen kan du vid klart väder urskilja till exempel Pyhätunturi som ligger nästan 60 km bort. 
Klippformationen som liknar ett skärmskydd.
Du vandrar tillbaka ner för trapporna och kommer snart till en mycket speciell klippformation, Luojanluomalaavu. Därefter korsar du Pirunkuru över en bro. I korsningen strax innan du kommer till den punkt som ligger halvvägs går stigen till vänster ut på den långa leden, som är markerad med gult på träden. Vill du hålla dig till basleden fortsätter du rakt framåt och följer de röda markeringarna på träden till Äitipetäjänlampi. Skärmskyddet vid tjärnens strand är en mysig rastplats där du kan göra upp eld och äta din matsäck. Från tjärnen sluttar leden sakta uppåt till Kivitunturis topp, delvis längs spångar, och du vandrar tillbaka ner på fjällets norra sida. Snart är du tillbaka vid rundslingans startpunkt och de sista hundratal metrarna vandrar du längs samma led som i början.
 

Observera

Längs leden finns stora höjdskillnader och trappor. Du korsar Pirunkuru över en metallbro med en vedklädd stig för hundar. Stigen är ställvis mycket stenig, så ordentliga vandringskängor rekommenderas. I synnerhet på försommaren kan det finnas fuktiga platser längs leden.
 
En metallbro korsar en ravin i stenig terräng. Det är höstfärger i träden.
 

Kivitunturi naturstigens långa led, 9,5 km, rundslinga

 
Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 4–6 h.
Krävande led. Längs leden finns stora höjdskillnader och massor av trappor.
 
Bekanta dig med naturen i östra Lappland och spåren efter istiden, ta en paus och ät din matsäck under det mysiga skärmskyddet vid Kivikuru sprickdal och beundra utsikten från Sotsonportti utsiktsplats.
 

Startpunkten

Adress: Kivitunturin parkeringsområde, Kivitunturintie, 98800
Koordinaater: WGS84 lat: 67° 21.3587’ lon: 27° 56.0074’  
ETRS-TM35FIN P: 7471366 m I: 540104 m.
 

Utflyktskonstruktioner

 

Sevärdheter

Kivikuru, Sotsonportti utsiktsplattform och vyar, Pirunkuru och Luojanluomalaavu.
 

Ledbeskrivning

Ledmarkering: Gula märken på träd eller påler.
Rekommenderad färdriktning: både medsols och motsols. Om man vill kolla tavlor i kronologisk ordning, är det bättre att gå medsols.
Naturstig i skogen med en informationstavla bredvid leden och en liten damm.
 
Om du väljer att följa leden medsols följer du först naturstigens korta led i cirka 2,7 km. När lederna delar på sig följer du de gula markeringarna på träden till vänster för att vandra den långa leden. Leden sluttar brant nedåt till Kivikuru sprickdal. Du fortsätter vandringen uppför sprickdalens motsatta vägg och vandrar medsols runt fjället. När du passerat tjärnarna som bildats i sänkor som uppkommit under istiden sluttar leden ner mot Sotsonportti, där Kiviaapa myr skymtar mellan träden. Vid Sotsonportti kokskjul kan du äta mellanmål innan du börjar klättringen uppför trapporna till Sotsonportti utsiktsplats, dit du kan göra en avstickare från den egentliga leden. På sluttningen växer gamla tallar i olika åldrar. Från utsiktsplatsen vandrar du ner genom vacker skog och bäcksänkor till Äitipetäjänlampi rastplats. Från rastplatsen följer leden igen naturstigens korta led. 
Fyra människor i träspår i en skog med stora stenar bredvid leden.
 

Observera

Längs leden finns stora höjdskillnader och trappor. Du korsar Pirunkuru över en metallbro med en vedklädd stig för hundar. Stigen är ställvis mycket stenig, så ordentliga vandringskängor rekommenderas. I synnerhet på försommaren kan det finnas fuktiga platser längs leden.
Naturstig i skogen med många klippor på stigen.
 

Broschyr över Kivitunturi naturstig

Broschyr över Kivitunturi naturstig.
Pdf-fil 705 kb (julkaisut.metsa.fi, på finska)