Kundtjänst och vägledning

 • Pyhä-Luosto naturum Naava
 • Längs Kivitunturis Naturstig finns tavlor med information om områdets geologi och natur på finska och engelska. 

En person med en ryggsäck som läser en informationstavla.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Anskaffning av matsäck

 • Närmaste butiker och övriga tjänster ligger i Savukoski och Pelkosenniemi.

Eldplatser och kokskjul

 • Startpunkten av Kivitunturi Naturstig; kokskjul
 • Sotsonportti: kokskjul och eldplats
 • Äitipetäjänlampi: skärmskydd och eldplats
 • Att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats är förbjudet. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte kokskjulen vid Sotsonportti och i början av leden. 
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

I Äitipetäjänlampi skärmskyddet finns en kokskjul.

Dricksvatten

 • Dricksvatten får du ur bäcken vid rastplatserna vid Sotsonportti och Kivikuru samt ur tjärnen vid Äitipetäjänlampi rastplats. Längs lederna finns dessutom några andra tjärnar och bäckar. Ytvatten, såsom vatten ur tjärnar och bäckar, ska du helst koka några minuter innan du dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar i de olika områdena och beroende på temperaturen.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns tortoaletter vid startpunken och Sotsonportti och Äitipetäjänlampi rastplatser. 

 

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • I Kivitunturiområdet kan du tälta på gården vid rastplatserna samt med stöd av allemansrätten även på andra håll. På rastplatserna vid Äitipetäjänlampi och Kivikuru finns skärmskydd.

En sikt till skärmskyddet från mellan träd och torraka i en sprickdal.

Övernattning och uthyrning av utrustning och övrig service i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster längs Kivitunturi lederna. Längs lederna finns stora höjdskillnader och trappor.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.