Västra Finland, Egentliga Finland och Satakunda
Raumo, Pyhäranta, Letala
Areal 5,4 km², Natura 2000-område (1998), det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten 1982

Otajärvi är en av Finlands bästa fågelsjöar, eftersom dess häckande fågelfauna är exceptionellt rik och mångsidig. Området har fina mål för dagsutflykter, såväl under fåglarnas flyttningstider som om somrarna. Då lönar det sig också att göra en avstickare till Otajärvis naturstuga, där man kan bekanta sig med en utställning över områdets natur.

Flygvy över Otajärvi

Otajärvi är en karakteristisk kombination av frodig fågelvåtmark och kargt, traditionellt insjölandskap. Sjöns södra och östra delar är huvudsakligen karga och har klippiga stränder. Otajärvis norra ända är däremot ytterst frodig med sina vassruggar och sävtuvor. Otajärviområdet hör tack vare sin mångsidiga fågelfauna och skyddsvärda naturtyper till Natura 2000-nätverket.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/otajarvi

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Otajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Untamala fornlämningsområde