Kartor över och kommunikationer i Otajärvi

Det är ca 80 km från Åbo och ca 20 km från Raumo till Otajärvi.

Kommunikationer

Det finns inga allmänna kommunikationer till Otajärvi.

Med bil

Det finns skyltar till Otajärvi från Åbo - Björneborg vägen (huvudväg 8) vid Ihode i Pyhäranta. Från huvudvägen är det ca 6 km till sjön.

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplatserna är belägna vid naturstugan i Nuuski (Kodisjoentie 423, 27320 Ihode) samt vid Kodisjokis fågeltorn (Luhtakanantie, Rauma).
  • Stigen till Kodisjokis fågeltorn börjar vid parkeringsplatsen. Stigen är inte tillgänglig.
  • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Kartor

Kartan här nedan är för det mesta tillräcklig då man rör sig i området.

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta M313, 1:50 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartblad nummer 1131 12, 1:20 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Otajärvis karta i Utflyktskarta.fi.