Ruunaa naturskyddsområde

En vandrare som tar på sig snöskor på sjöstranden.

Östra Finland, Norra Karelen, Lieksa 
Areal 73 km², inrättat 1991

Ruunaa naturskyddsområde, som är beläget i närheten av den ryska gränsen, består huvudsakligen av orörd vildmark, vars vida areal ger möjligheter till strövtåg året om. I naturskyddsområdets stillhet kan man njuta av en avstressande stämning långt borta från all trängsel. Man kan fortsätta sin vandring längs Karhunpolku -leden, som går vid västra gränsen av området, ända till Patvinsuo nationalpark. Eftersom det inte går några vägar till Ruunaa naturskyddsområde når man området lättast med båt eller kanot.

Ruunaa naturskyddsområde gränsar i väst till Ruunaa strövområde. Riksgränsen utgör områdets gräns i öst och norr på en ca 20 km lång sträcka. Mer än hälften av skyddsområdet utgörs av gränszonen, vilket innebär att det är förbjudet att röra sig där utan ett gränszonstillstånd beviljat av gränsbevakningsmyndigheterna. Även i Ryssland har man lagt märke till områdets värdefulla natur och den ryska regeringen har avlåtit en proposition om att på östra sidan av gränsen, vid Ruunaa, grunda ett omfattande naturskyddsområde, Tuulijärvi naturskyddsområde.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ruunaanaturskyddsomrade