Service i Ruunaa naturskyddsomrade

Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, caféer och restauranger

 • Det finns ingen butiker eller matställen på området. Den närmaste butiks- och restaurangservicen finns på Ruunaa strövområde.

Vattnet har gjort fåror i sandstranden.

Eldplatser

Naturskyddsområdets eldplatser är belägna vid

 • Lieteaho,
 • Marinkangas udde,
 • Ruunaanvaara, Rantakangas,
 • Säynäsemä och
 • västra delen av Säynäsemänlampi.
 • Bekanta dig även eldplatserna på Ruunaa strövområde.

Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)

En vandrare vid eldplatsen.

Dricksvatten

 • Det finns inga brunnar på området. De närmaste platserna var man kan taga dricksvatten finns vid Ruunaa friluftscenter på Ruunaa strövområde.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på Ruunaa naturskyddsområde, så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra bort det ur terrängen och till sortering. På rastplatserna kan man ändå kompostera bioavfall och  små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid alla tältningsområden och eldplatser.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

Det finns tältningsområden i samband med eldplatserna på Ruunaa naturskyddområde. Eldplatsen i västra delen av Säynäsemänlampi utgör ett undantag.

Tältningsområdena är belägna vid

 • Hiekkaniemi i Lieteaho vid Ruunanjärvis norra del (östra stranden),
 • Hietaniemi på Ruunaanvaara vid Ruunanjärvis norra del (östra stranden),
 • Marinkangas vid Ruunanjärvis norra del, invid Karhunpolku (västra stranden),
 • Rantakangas, invid Karhunpolku -leden (västra stranden) och
 • på Säynäsemäs norra strand väster om Sulkujoki.
 • Bekanta dig även med tältningsområdena och skärmskydden på Ruunaa strövområde.

Övernattning i omnejden

Hyresstugor

 • Uramos stuga är renoverade, timmerstuga med elektricitet för 8 personer. Från stugan är det 3 km till Itkiinpohjas parkeringsplats och 9 km till Ruunaa strövområde.
 • På Ruunaa strövområde, på stranden av Neitijärvi, har Forststyrelse tre timmerstugor: Juolukka, Pilvi och Puolukka.
 • Vid Ruunaa friluftscenter finns det stugor, bodar, ett campingområde samt platser för husvagnar och -bilar.
 • Tilläggsinformation om inkvarteringsservicen får man från Ruunaa friluftscenter (ruunaa.fi, på finska) eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.
 • Ruunaa strövområde finns det mångsidig tillgängliga service.

Service för båtfolk

Båtramper

 • I Itkiinpohja finns det en grusramp som är i dåligt skick.

Båtramper i omnejden

 • I Matkalahti väster om naturskyddsområdet finns det en företagsägd betongramp som kan användas då den inte används av företagare.
 • Bekanta dig även med båtramperna på Ruunaa strövområde.

Övrig service i omnejden

 • I Ruunaa friluftscenter vid Neitikoski finns inkvartering, en restaurang, ett campingområde, platser för husvagnar och -bilar, uthyrning av båtar, kanoter, fiskeredskap och friluftsutrustning samt konferensservice. På friluftscentrets campingområde finns det en dusch och på stranden en bastu som kan hyras.
 • Tilläggsinformation om forsränningsföretagare, inkvarteringsservice osv. från Kolis naturum Ukko eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).
 • Den närmaste butiken finns i Pankakoski, 13 km från Ruunaa naturum. Den närmaste banken och bankautomaten finns i Lieksa centrum.
 • Den närmaste bensinstationen, hälsocentralen och övriga service finns i Lieksa (lieksa.fi, på finska) centrum, dit det är ca 30 km från Ruunaa.
 • Forststyrelsens spöfisketillstånd samt fiskevårdsavgiften kan man lösa in i Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska).
 • Postlådor finns det vid Ruunaa friluftscentrum.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.