Leder i Ruunaa naturskyddsområde

Ledernas startpunkter

På naturskyddsområdet kommer man till Karhunpolku antingen från Itkiinpohja eller från Haapavitja på Ruunaa strövområde.

Tre vandrare på en stig i en talldominerad blandskog.Markerad led

På området finns det en 9,5 km lång markerad led, som är en del av Karhunpolku -leden (lieksa.fi, på finska) (sammanlagt 133 km). Ledmarkeringen är en orange cirkel. Leden, som kommer från Kuhmo, följer Ruunaanjärvis strand i utkanterna av naturskyddsområdet och fortsätter sedan söderut ända till Patvinsuo nationalpark. På naturskyddsområdet finns det längs stigen en eldplats i Rantakangas och ett tältningsområde i Marinkangas. Längs stigen som går genom Ruunaa strövområde.

Karhunpolku -leden hör till friluftslednätet Karjalan Kierros. Man kan göra förfrågningar om kartor över Karjalan Kierros bl.a. från Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Vandrare studerar kartan vid båten på höststranden.Vatten- och kanotleder

Det finns inga egentliga båt- eller kanotleder på naturskyddsområdet, men Ruunaa friluftskarta och grund- eller terrängkartbladen över området är tillräckliga hjälpmedel för den som vistas på området.

Det är lätt att komma till Ruunaanjärvi via Itkiinpohjas sjösättningsramp. Det finns även en parkeringsplats i Itkiinpohja. Utanför naturskyddsområdet finns Matkalahti sjösättningsramp, från vilken man kan komma via Polvijärvi och Oinasjärvi till Ruunaanjärvi.