Det mångsidiga nätverket av leder i Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde lämpar sig bra för såväl dagsutflykter som camping. Observera att det är försvarsmaktens övningsområde. Övningsverksamheten kan medföra rörelsebegränsningar i området. I området av Jämi flygplats är det endast tillåtet att röra sig på markerade leder.

I terrängen i Hämeenkangas finns det mycket stigar, så det är möjligt att gå vilse. Följ de målade märkena och skyltarna uppmärksamt. På vintern finns ett omfattande skidspårsnät i området.

Ledernas startpunkter

Jämikeskus, Jämintie 648, Jämijärvi

Viidentienristeys parkeringsplats, Kivistökankaantie 352, Kankaanpää

Vaarinnevankeidas parkeringsplats, Kyrönkankaantie 1174, Jämijärvi 

Niinikota parkeringsplats, Rinnetie, Jämijärvi

Uhrilähde parkeringsplats, Uhrilähteentie 119, Jämijärvi

Naturstigar

Åsnaturstigen, 4,8 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2 h.
Naturstigen är mestadels lättframkomlig och man klarar sig med joggingskor. Utmed leden förekommer en del höjdskillnader.

Upplev den imponerande utsikten från Hämeenkangas högsta ås.

En person sitter på en hög kam. I bakgrunden finns en barrskog.

Startpunkt
Adress: Jämikeskus, Jämintie 648, Jämijärvi
Hämeenkangas broschyrkarta (julkaisut.metsa.fi)
Åsnaturstigens karta (utflyktskarta.fi)

Utflyktskonstruktioner
Jämi-Jukola skärmskydd. Niiniharjus tillgängliga kåta och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Niiniharjus lund – skogslindsdungen är en relikt från värmeperioden efter istiden, Soininharju – Hämeenkangas högsta ställe. 

Ledbeskrivning
Det rekommenderas att man går leden medsols. Leden är markerad med skyltar i korsningarna och målade märken på träden. Åsnaturstigen går i Soininharjus skyddade skog och presenterar områdets olika användningsformer samt dess natur och historia. 
Vid Jämikeskus går man först högt upp till Soininharju, varifrån leden fortsätter längs åsens norra sluttning och småningom neråt. Efter att ha korsat landsvägen fortsätter leden till Jämi-Jukola skärmskydd. Sedan går leden runt Niiniharjunvati till Niiniharju, där det finns en liten linddunge och kåtan Niinikota som är tillgänglig. Från Niiniharju fortsätter leden tillbaka mot Soininharju, där det finns ett utsiktstorn. 
Vid Niinikota kan man göra en avstickare från naturstigen till Koivistorundan, varvid lederna bildar en åtta. Lederna blir tillsammans 9 km.

Vaarinnevankeidas stig, 2,7 km, rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1 h

En lätt och familjevänlig led som visar upp den förtjusande myren som ligger söder om Hämeenkangas. Det finns konstverk längs naturstigen som leder dig till att lära känna myrens natur och historia.

Personen tittar på de vita blommande kärrstarrarna.

Startpunkt
Adress: Vaarinnevankeidas parkeringsplats, Kyrönkankaantie 1174, Jämijärvi
Hämeenkangas broschyrkarta (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner
I södra änden av leden finns en rastplats med två bord-bänkset. På rastplatsen finns inte möjlighet att göra upp eld eller torrtoalett.

Sevärt
Vaarinnevankeidas myr. Längs naturstigen finns konstverk som uppmuntrar till kreativitet.

En person går på spångar.
 

Ledbeskrivning
Leden är markerad med skyltar i korsningarna och målade märken på träden. Leden går på sandmoarna på södra sidan av Hämeenkangas och på Vaarinnevankeidas myr. Från parkeringsplatsen går leden längs en sandväg mot myren. På myren är leden spångbelagd. Rastplatsen ligger på kanten av myren, varifrån den går tillbaka över myren längs spångar. Leden går tillbaka längs en stig i moskog. Vägen tillbaka till parkeringsplatsen går längs samma sandväg som den startade.

Övriga leder

Koivistorundan 4,5 km, rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2 h

Gå längs åsarna till den imponerande dödisgropen i Koivostonvati. I de ljusa tallskogarna kan man blicka långt framåt.

En person sitter vid foten av ett träd i en barrskog.

Startpunkt
Adress: Niinikota parkeringsplats, Rinnetie, Jämijärvi
Hämeenkangas broschyrkarta (julkaisut.metsa.fi)
Koivistorundans karta (utflyktskarta.fi)

FriluftskonstruktionerEn person går i en ljus tallskog.
Niiniharjus tillgängliga kåta och torrtoalett. Koivistovatis kokskjul, campingområde, brunn och torrtoalett, Lägerskoleskärmskydd. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Niiniharjus lund: Skogslindsdungen är en relikt från värmeperioden efter istiden. Koivistonvati: Den största dödisgropen i hela Hämeenkangasområdet.

Ledbeskrivning
Det rekommenderas att man går leden motsols. Leden är markerad med skyltar i korsningarna och målade märken på träden. Leden börjar från Niinikota parkeringsplats och går först på åsen Niiniharju i talldominerade åsskogar mot Koivistonvati. Vägen tillbaka till startpunkten går längs åsens nordsluttning som är lättframkomlig.

Källornas stig, 0,5 km fram och tillbaka, krävande tillgänglig led

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 1 h.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig led. Grusbelagd led utan trappor, men på leden förekommer höjdskillnader och lutning i sidled samt möjliga fåror till följd av rinnande vatten som kan göra det besvärligt att ta sig fram om man rör sig med hjälpmedel.

Lättframkomlig led som tar dig till Hämeenkangas sagolika källor. 

Utsiktsplattform till våren. Grön skog runt om.

Startpunkt
Adress: Uhrilähde parkeringsplats, Uhrilähteentie 119, Jämijärvi
Hämeenkangas broschyrkarta (julkaisut.metsa.fi)
Källornas stig karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
På källornas stig finns inga rastplatser eller toaletter.

Sevärt
Uhrilähde (Offerkällan) och Kylmänmyllynlähde.

En person lutar sig mot ett träräcke och tittar på en bubblande fjäder.
Ledbeskrivning
Leden är en markerad och man går längs samma led tur och retur. Leden är huvudsakligen en grusbelagd jämn stig. I närheten av källorna finns träkonstruktioner och vid båda källorna finns en rymlig träplattform. Först längs leden kommer Uhrilähde, leden slutar vid Kylmänmyllynlähde. Ledens längd är cirka 500 meter fram och tillbaka.


Kuntoura, 5,1 km rundslinga

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 2 h.
Upplyst, bred och lättframkomlig motionsled.

Ta en motionsrunda mitt i den ljusa tallskogen!

 En person går på en bred stig i en ljus tallskog.

Startpunkt
Viidentienristeys parkeringsplats, Kivistökankaantie 352, Kankaanpää
Hämeenkangas broschyrkarta (julkaisut.metsa.fi)
Kuntouras karta (utflyktskarta.fi)  

Friluftskonstruktioner
Viidentienristeys skärmskydd, brunn och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning
Kuntoura är en upplyst, bred och lättframkomlig motionsled i närheten av Niinisalo garnison. Leden börjar vid Viidentienristeys skärmskydd och går i sandterräng i tallmoskogar.

Cykelleder

Geobike terrängcykelled, 10,5 km

Under den snöfria tiden av året cirka en timme med pauser.
Observera att leden ännu inte finns med på de tryckta kartorna, men den är markerad med skyltar i terrängen och kan därmed användas.

En lätt led i Hämeenkangas bästa terräng som tar dig från ett geologiskt objekt till ett annat.

En person cyklar uppför en sandås med terrängcykel.

Startpunkt
Jämikeskus, Jämintie 648, Jämijärvi. Leden börjar vid nedre delen av Soininharju bakom Jämi Areena.

Friluftskonstruktioner
Koivistonvatis kokskjul, vindskydd för lägerskolor och torrtoalett. Niiniharju öppna kåta och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Finlands finaste källor: Uhrilähde (Offerkällan) och Kylmänmyllynlähde. Soininharju. Koivistonvati, som är Hämeenkangas största dödisgrop.

Ledbeskrivning
Geobike-leden som börjar från Jämi följer Hämeenkangas stigar, körvägar och skidspår, vidare längs byvägen till Uhrilähde och Kylmänmyllynlähde, sedan till Koivistonvati rastplats och tillbaka till Jämi längs åsarna Niiniharju och Soininharju. Uppförs- och nedförsbackarna längs leden är mestadels flacka, även om terrängen kan vara brant. Terrängcykelleden lämpar sig även för nybörjare. Leden är markerad med skyltar och går medsols. Ledens konstruktioner upprätthålls av Forststyrelsen med undantag av Soininharju utsiktstorn.
Karta över leden (outdooractive.fi)

Skidleder

På Hämeenkangasområdet finns det ställvis ca 100 km skidspårnät. Det finns allt från lätta till krävande skidspår i området. Man kan åka dem i både traditionell och fri stil. En del av skidspåren är upplysta. Skidspåren är koncentrerade till Jämikeskus omgivning, Viidentienristeys område samt Kungskällan och de är förbundna sinsemellan. Från skidspåren finns det också förbindelser till Kankaanpää eller längs Pirkan hiihtos (pirkankierros.fi) spår som börjar i Niinisalo ända till Tammerfors. I Viidenties korsning finns det ett skidspår på vilket man kan ha hunden med.

En vuxen och två barn som åker skidor i ett vinterlandskap. Barnen tittar på varandra.