Broschyr över Pihlajavesi


Pdf 3,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)

 

Pihlajavesi är beläget söder om riksväg 14.

Kommunikationer

Pihlajavesi nås vattenvägen. Från Saimens naturum Riihisaari, Nyslotts turistservice (visitsavonlinna.fi, på finska), Puumalas kommuns webbsidor (visitpuumala.fi, på finska)Punkaharju kommuns webbsidor (punkaharju.fi, på finska) och Sulkavas turistservice (sulkava.fi, på finska) får man information om uthyrning av båtar och kanoter.

Med bil

 • Det lönar sig att lämna bilen i Nyslott, eftersom det finns vägförbindelse endast till Koivukannanniemis utfärdshamn. Pihlajavesi kan nås endast vattenvägen. Pihlajavesi är ändå ett vidsträckt område, till vars holmar det finns färjförbindelser (lautta.net). Kom ihåg, att det finns mycket privatägda marker på området, som det önskas att friluftsfolket lämnar i fred.
 • Körinstruktion till Saimens naturum.

Med båt

 • Med båt kan man komma till Pihlajavesi från Nyslott, Punkaharju eller Puumala.
 • Områdets norra delar kan nås från Haukivesihållet via Punkasalmi.
 • Man kan komma till de östra delarna av området från Puruvesi via Punkasalmi.
 • Områdets västra delar nås via Vekarasalmi.
 • Det finns flera utfärdshamnar i Pihlajavesi. För närmare information, se specialservice för båtfolk.

Med kanot och råddbåt

 • Det är lättast att börja färden från Nyslott; varifrån det är under 10 kilometer till de närmaste utfärdshamnarna.

Med allmänna kommunikationer

Med kryssning

Lämpliga startpunkter

Det är lätt att fara ut till Pihlajavesis vackra insjölandskap med båt eller kanot från Nyslott, därifrån det t.ex. till Iso-Kankainens utfärdshamn är ca 10 km.

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkartor M524 och M542, 1:50 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
 • Översiktskort 921, Saimens vattenområden, 1:200 000, år 2001. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Grund-/terrängkartblad nr 3144 11, 4122 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10 och 11, 4124 01 och 02, 4211 01 och 07, 1:20 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Vattentålig sjö- & kustkarta Nyslott Pihlajavesi Punkaharju, 1:50 000, Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas från Saimens naturum Riihisaari och Karttakeskus.

Försäljningsställen för kartor