Aktiviteter i Juortanansalo - Lapinsuo

Vandraren går längs stigen. Runt sommarskogen.

Vandra och göra långfärder till fots

Det finns sammanlagt bara 3 km leder på naturskyddsområdet, men man får också röra sig utanför vandringsleden. 

Göra skidturer i terrängen

Man kan göra skidturer i terrängen på hela området. Det finns inga preparerade skidspår. Snöskoterrutter avsedda för servicekörning kan användas vid skidturer.

Träskområde på vintern. Stativet består av tallar och spolar.

Gå med snöskor

De omfattande myrområdena i Juortanansalo - Lapinsuo erbjuder goda möjligheter för vandring med snöskor.

Paddla och ro

I området är det också tillåtet att färdas med roddbåt och kanot. Vattendragen är dock små myrtjärnar och källbäckar och vid dem finns inga sjösättningsplatser.

Skåda fåglar

I Juortanansalo och Lapinsuo -området kan man skåda fåglar som är typiska för myrar och gamla skogar. Det finns inga särskilda fågelskådningsplatser.

Tjäder i skogsdungen.

Bekanta sig med naturumet

Kuhmos naturum Petola erbjuder mera information om Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde.

Fiska

Jaga

  • I Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde är det tillåtet att jaga enligt gällande jaktstadgar.
  • Området hör till östra Kuhmo jaktområde för småvilt (tillståndsområde 5618 (eraluvat.fi).
  • Lokala invånare har s.k. fri jakträtt.
  • Konstruktioner som används vid jakt, såsom jakttorn, får inte byggas eller tas till parken.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. I området växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna finns hjortron och tranbär.

Hjortron.