Leder i Juortanansalo - Lapinsuo

Träsk under snötäcke. Träsket har döda träd och små tallar.

Friluftsleder och stigar

På Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområdet finns markerad vandringsled bara 3 km.
Området är perfekt för individuel vandring på sommartid och på vintern.

Karta över (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Spång genom gran.

Service

På myrskyddsområdet längs vandringsleden finns inga friluftsanordningar. Utanför naturskyddsområdet norr om Riionlampi finns ett skärmskydd. På Väärälampis nordöstra strand finns en liten ödestuga.

Spindelnät i nattdagg.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Juortanansalo-Lapinsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet.