Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Aulanko naturskyddsområdet

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Aulanko naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning 

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler