Leder i Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

En stig omgiven av skog.

Friluftsleder och stigar

Lederna på Teerisuo - Lososuo går över myrar och via små skogsholmar. Lederna är spångade, men det lönar sig ändå att ha gummistövlar på sig. Man kan vandra också utanför stigarna på myrskyddsområdet, men i synnerhet på våren och i början av sommaren borde man inte avvika från lederna för att att trygga fåglarnas häckningsro. Från Teerisuo - Lososuo skyddsområde går en markerad men ukonstruerad led mot sydväst till Hiidenportti nationalpark.

Ledernas startpunkter

  • Teerisuoleden startar vid Teerisuo - Lososuo parkeringsplats intill Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284). På parkeringsplatsen finns en informationstavla.
  • Du kan även komma till vandringsleden från Urpovaaras vägskäl vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284).

Karta över Teerisuo - Lososuo (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Rundslingor

  • Teerisuoleden, 11,5 km. Man får en bra allmän bild av området då man vandrar denna rundslinga runt Teerisuo. Från leden kan man beundra vidsträckta myrar i naturtillstånd med inslag av små skogsholmar. Leden går i lättframkomlig terräng och är markerad med röd färg.
    • Service: Teerisuo skärmskydd med eldplats och Multisärkkä eldplats.
    • Förbindelser: Vid tjärnen Teerilampi viker en led till Kuhmo - Valtimovägen (nro 5284) i riktning mot Hiidenportti nationalpark.