Hepoköngäs vattenfall

Ett vattenfall fotograferat nedifrån leder från toppen av klipporna ned till älven. På klipporna växer enstaka tallar.Finlands högsta fria vattenfall, vars fallhöjd är 24 meter. Hepoköngäs är det högsta fria vattenfall i Finland. Det högsta vattenfall Korkeakoski finns i Maaninka i östra Finland, med fallhöjden 46 meter.

  • Från parkeringsplatsen startar en 300 meter lång stig belagd med stenmjöl, som sedan övergår i en 300 meter lång spångstig. I ändan av stigen finns en utsiktsplattform, varifrån man har en fin utsikt över vattenfallet och ravindalen. 
  • Vid utflyktsmålet finns också anordningar för rörelsehindrade.
    • Vid parkeringsplatsen finns toaletter och en informationstavla.
    • Vid vattenfallet finns det en tillgänglig kåta, torrtoalett och skjul.

Hepoköngäs vattenfallet ser olik ut under olika årstider. På våren och i början av

Tjock is täcker vattenfallet.
sommaren massor av vatten bubblar vilt. På midsommaren ån är som en ström. På vintern kan vattenfallet vara nästan osynling under ett tjockt hölje av is och snö. 

Förr i tiden brukade lokalbefolkningen samlas vid Hepoköngäs vattenfall på midsommaren. Nuförtiden kommer folk till vattenfallet speciellt på översvämningstid på våren och på självständighetsdagen, då vattenfallet belyses.

Hepo är en nämning av en häst på finska. Ganske vattenfallet har fått sitt namn efter hästen: vatten rinner ner som hästens svan, och ett stenblock vid vattenfallet ser ut som hästens huvud.

tnet bubblar nerför stenväggen. Ett stenblock ser ut som ett hästhuvud.

Flottning i Heinijoki

Älven Heinijoki, som rinner igenom Hepoköngäs-området, användes i viss mån till flottning i början av 1900-talet. Timmerstockarna tog skada i den steniga och slingrande älvfåran och det visade sig snart att flottningen inte lönade sig. De sista flottningar genomfördes på våren 1941.

En gammal svartvit bild om flottning. Några stockarna håller fast på stenar. Ner på stranden finns det trästaplar.

På 1960-talet diskuterade om möjligheten att bygga en konstgjord vattenpool för elkraftverk ovanför vattenfallet. Projektet dock övergavs och fallet kan fortfarande bubbla fritt.