Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer

I Villa Elfvik finns café, vilket är öppet på veckosluten under husets öppettider.

Dricksvatten

På naturskyddsområdet finns det inga separata vattenposter. I Villa Elfvik får man vatten under husets öppettider.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem för sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

Övernattning

  • Det är förbjudet att övernatta på området.

Tillgängliga tjänster

  • Naturstigen på 700 meter, som börjar vid Villa Elfvik, är gjord så att det är möjligt att vandra längs den med rullstol och barnvagn. Det är också möjligt att ta sig upp i Elfviks fågeltorn.
  • I Villa Elfvik finns en tillgänglig toalett.

Bilden visar ett fågeltorn i två våningar, vars första våning kan nås med en ramp.
Det finns en bred planksträcka mitt i vassbädden. Bilden visar också breddningspunkten för att vila sig.

Övrig service i omnejden

  • De närmaste servicecentren ligger i Alberga och Hagalund. Matbutiker hittas bl.a. i Bredviken, Alberga, Otnäs och i Hagalund.
  • Övernattningsmöjligheterna i omnejden kan frågas efter i Helsingfors (myhelsinki.fi) och Esbo (visitespoo.fi) turistinformationer.

Kundtjänst

Naturens hus Villa Elfvik (esbo.fi)
Tel. 043 8269208

Finlands naturcentrum Haltia
Tfn. 040 163 6200
haltia(at)metsa.fi

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

Broschyr över Bredviken


Pdf-fil 1 Mb (julkaisut.metsa.fi)